Föregående sida

Gotlands kustartilleriregementes kamratförening

Föreningen bildades 17/6 1945. Initiativtagare till en kamratförening för personal som tjänstgjort vid KA 3 och den tidigare Fårösunds fästning var löjtnanten Carl Eklund och major Hans Bilder samt sergeant Helge Andersson något understödda av dåvarande kårchefen överste Cederlöf.

Vid det första årsmötet i samband med bildandet infann sig 200 personer (inkl fruar och barn). Kamratföreningen fick 1955 en egen fana.

 

Kamratföreningens hemsida

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig