Föregående sida

Batteri Bungenäs (BN)

Gotlands kustartillerikår

 

Marinpostnr: 1151. Batteri Bungenäs var ett 15.2 cm sjöfrontsbatteri om ursprungligen två pjäser beläget på Bungenäshalvön vid södra inloppet till Fårösundsbassängen. Batteriet tillkom genom 1936 års försvarsbeslut och bygget fastslogs den 26 februari 1937. Arbetena påbörjades sommaren 1937.

Tvekan rådde huruvida de medelsvåra pjäserna skulle uppställas i brunnar eller på öppna marken, det senare förordat av chefen för flygvapnet. För ändamålet anordnades maskeringsförsök i Vaxholms fästning där det visade sig att pjäsbrunnar bättre kunde ge en tillfredsställande maskering.

Den 16 juli 1937 godkändes ritningarna till 15 cm batterivärnen vid Bungenäs. Markområde för pjäserna vid Bungenäs skulle överlämnas från flygförvaltningen.

Med hänsyn till de medel som ställts till förfogande skulle vardera batteriet endast bestå av kommandoplats samt två pjäsvärn (brunnar med gasavlopp) med ammunitionsdurkar, under det att beredskaps- och skyddsrum inte ännu behövde anläggas.

Det i juni 1938 kontrakterade entreprenadarbetet med AB Tekniska Byggnadsbyrån och var avslutade i början av september 1938. Arbetena omfattade två pjäsvärn med riktmöjligheter horisonten runt, skjutbordsrum och ammunitionsdurk. Under senare delen av 1940 förlängdes sköldarna på pjäserna. I mitten av september 1939 hade skottfältsröjningen vid batteri BN i huvudsak färdigställts så att batteriets båda pjäser kunde insättas inom jämförelsevis stora områden. I oktober förstärktes taggtrådsstängslet runt batteriet.

Den 9 april 1940 godkändes chefen GK/KA 3:s uppgjorda ritningar till splittersäkra skyddsvärn och inbasmätare för batteriet.

Ytterligare ett pjäsvärn tillkom 1941. Arbetet utfördes av Byggmästare Verner Andresson i Västerås under tiden 31 maj 1941 till den 19 juli 1941. Samtidigt byggdes fullträffsäkra värn för mätstationerna och skyddet över durkarna förstärktes.

I skrivelse den 18 november 1944 överlämnade marinförvaltningen ritningar till ER-anläggningar vid batteriet samt gav direktiv för arbetarnas utförande och administration. Den maskinella utrustningen och apparaturen skulle anskaffas och monteras genom marinförvaltningens försorg.

 

Vintern 1940/41 förstärktes skyddet ytterligare bl a med förbindelsegångar mellan pjäserna och flera skyddsrum. Den 8 juni 1943 inspekterade IKA /generalmajor Åström) batteri BN varvid han konstaterade att personalens utbildning inte var tillfredsställande. Däremot var beredskapen god.

1943/44 tillbyggdes förläggningsbaracker med ett rum för batterichef och stf batterichef vid batteriet samt el indrogs i strålkastartroppens barack, även utökning av skjutbordsrummet i batteri tillkom detta år.

 

Hemlig rapport angående kustartilleriet på Gotlands omfattning 1/7 1942: Batteriet utgöres av 3 stycken 15 cm kanoner M/98-36 med 5 minstationer och 5 oplatser. Batteriet kan skjuta horisonten runt. För personalens förläggning finnes 9 fältbaracker. Förläggning kan även ordnas i 5 skyddsrum. Matinrättning, marketenteri och kraftverk finnes. Batteriet förfogar över en 40 mm lvakantropp och två 20 mm lvakan. Runt batteriet är ett kraftigt stormhinder under uppförande. 

 

 

 

Befäl under beredskapen 1939 - 1945

Batteriadjutant

1941

Flaggjunkare

Nilsson, ?

 

1943

Furir

Karlsson, Nils Albert

       

 

 

Bungenäs 23/11 1942

 

 

15.2 cm pjäs m/98C-34A (15.2 cm kanon m/98C i 15.2 cm vallavettage m/34A). Eldröret djuprefflat, rekylörat ändrat mm. Nytt lavettage.

Tillverkare: Bofors. Kaliber: 152 mm. Elevation: -5 - 12°. Maximal skottvidd: ca 20.000 m. Utgångshastighet: 770 m/s. Eldhastighet: 6 - 7 sk/m. Projektilvikt: 45.4 kg. Utgick ur KA 3 organisation 1958. Batteriet ersattes 1958 av 3 stycken 15.2 cm torndblpjäs m/51B.

 

1. Pjäs: Eldrör nr 34 tillverkat 1902 av Bofors (Pjäsen kommer ursprungligen från pansarbåten Thule).

2. Pjäs: Eldrör nr 38 tillverkat 1902 av Bofors (Pjäsen kommer ursprungligen från pansarbåten Thule).

3. Pjäs: Eldrör nr 21 tillverkat 1902 av Bofors (Pjäsen kommer ursprungligen från pansarbåten Wasa, förliga om styrbord).

  

I batteriet ingick en lvakantropp och två 20 mm lvakan. Batteriets pjäsplatser mm är numera raserade eller ombyggda för andra ändamål.

26 januari 1940 erhöll batteriet längd- och sidkorrektörer M/26 från batteri K 1 (KF). Batteriet hade i maj 1943 tre 150 cm strålkastare.  

 

 
 

Mätstationer (Mst) och Observationsplatser (Opl)

Fleringe

Trelge

Mätstation

(Mst 1 BN)

Fårö

Landsnäs

Observationsplats

(Opl 2 BN)

Fårö

Lauterhorn

Observationsplats

(Opl 3 BN)

Bunge

Bungenäs

Mätstation

(Mst 3 BN)

Fårö

Afva

Mätstation

(Mst 4 BN)

Rute

Furillen

Mätstation

(Mst 5 BN)

Fårö

Hoburga

Observationsplats

(Opl 5 BN)

Fårö

Demmor

Mätstation

(Mst 6 BN)

Bunge

Bungenäs

Mätstation

(Mst 7 BN)

Rute

Furillen (Suderudd)

Mätstation

(Mst 7 BN)

Rute

Furillen (Suderudd)

Observationsplats

(Opl 8 BN)

Hellvi

S:t Olofsholm

Mätstation

(Mst 9 BN)

Hellvi

S:t Olofsholm

Observationsplats

(Opl 9 BN)

 
 
 

Batteri BN 19/3 1943

 
 
 

Pjäs 1.

Besiktning 2011: Byggnaden är 20 meter långl, 10 meter bred, 3 meter djup med en nedgång på kortsidan mot nordväst. Byggnaden är uppförd i betong, är delvis nedgrävd och övertorvad. Nedgången är igengjuten.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 49′ 15″Lon E 19° 5′ 34″. Decimal: 57.8209, 19.0929

 
 
 

Pjäs 2.

Besiktning 2011: Bestående av två rum under mark och en återfylld pjäsbrunn ovan mark. Byggnaden är 16 meter lång, 10 meter bred, 4 meter djup med en nedgång på kortsidan. Byggnaden är uppförd i betong, är delvis nedgrävd och övertorvad. Nedgången är igengjuten.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 49' 10.14", E 19° 5' 33.13". Decimal: 57.81948, 19.09254

Pjäsplats 2 2017

 
 
 

Pjäs 3.

Besiktning 2011: Bestående av två rum under mark och en återfylld pjäsbrunn ovan mark. Byggnaden är 16 meter lång, 10 meter bred, 4 meter djup med en nedgång på kortsidan. Byggnaden är uppförd i betong, är delvis nedgrävd och övertorvad. Nedgången är igengjuten.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 49' 4.44", E 19° 5' 29.28". Decimal: 57.81790, 19.09147

 

 

 

Pjäsplats 3 2017

   
   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig