Föregående sida

Batteri Hällrevet (HR)

Gotlands kustartillerikår

Batteriet var ett sjöfrontsbatteri beläget vid södra inloppet till Fårösundsbassängen på Bungenäshalvön. Batteriet byggdes vintern 1939/40 av Tekniska byggnadsbyrån (pjäsvärnen) och av AB Armerad Betong  (kplats och amdurk).

Det bestod till en början av två pjäser jämte ammunitionsdurk och kommandoplats. Arbetena påbörjades den 4 mobiliseringsdagen, d v s den 12 december 1939.

1940 tillkom en tredje pjäs. Avvecklades i slutet av 1960-talet.

   

Hemlig rapport angående kustartilleriet på Gotlands omfattning 1/7 1942: Batteriet utgöres av 2 stycken 57 mm kanoner M/99 i kasematter. För personalens förläggning finnes 1 fältbarack. Förläggning kan även ordnas i 1 skyddsrum. Batteriet förfogar över en dubbel 8 mm lvksp.

 

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 49' 55.81", E 19° 5' 28.68". Decimal: 57.83217, 19.09130

 

57 mm ksmpjäs m/99-1900 (57 mm kanon m/99 i 57 mm kassemattlavettage m/1900). Tillverkare: Bofors. Kaliber: 57×306 mm. Elevation: 10°. Normal skottvidd: 5.000 m. Utgångshastighet: 704 m/s. Projektilvikt: 2,7 kg. Pjäsen fanns vid batteri Hällrevet (HR), batteri Österklint (ÖK), batteri Vialms (VA)

 
 
 

Befäl under beredskapen 1939 - 1945

Batterichef 3:dje sektionen

1941

Fänrik

Wale, Karl Ingvar

Batterichef  stf

1941

Furir

Gustavsson, Karl Valter

 

1941

Furir

Nylund, Arne Torsten Einar

 

1941

Korpral

Bengtsson, Karl Stig

 
 
 
 
   

Kommandoplats (KPL)

   
   

Pjäsplats 1.

1. Pjäs: Eldrör nr 10 tillverkat 1904 av Stockholms Vapenfabrik

   
   

Pjäsplats 2.

2. Pjäs: Eldrör nr 11 tillverkat 1904 av Stockholms Vapenfabrik

   
   

Pjäsplats 3.

3. Pjäs: Eldrör nr 31 tillverkat 1903 av Stockholms Vapenfabrik (Pjäsen står fortfarande kvar i sitt värn "ingjuten").

(2013) Pjäsvärn bestående av ett rum under mark. Byggnaden är 6 m l, 4 m br, 4 m dj (N-S) med en nedgång på långsidan mot V. Byggnaden är uppförd i betong, är delvis nedgrävd och övertorvad. Nedgången är igengjuten.

 
 
   

Barack

Byggnad 2. Barack. Sprängolycka 1941 Del I. / Del II. / Del III.

   
   
   

Pjäsplatsen 2017

   
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig