Föregående sida

Ka 3:s Förbandsmuseum

Fårösund 1988 - 2014   /   Tingstäde 2015 -

Museet finns 1,8 km söder om Tingstäde. Längs väg 148, i Skans IV. Position N 57° 43’ 52’’ O 18° 36’ 52’’.
   
   

Rutger Bandholtz

P 18 • A 7 • Lv 2 • KA 3 Kamratföreningars Tidskrift 2014

Ett händelserikt år för kamratföreningen går mot sitt slut. Som jag berättade i förra numret av denna tidning fick vi i slutet av förra året besked att vi var tvungna att avveckla vårt förbandsmuseum i Fårösund under 2014, och att vår museiverksamhet skulle inordnas i Gotlands Försvarsmuseum i Tingstäde. Avvecklingen skulle vara avslutad den 31/12 2014. Mot detta mål har vi arbetat under det gångna året. I skrivande stund har den sista kvarvarande pjäsen i vår pjäspark, Bungenäspjäsen, lämnat Fårösund och KA 3 gamla regementsområde och flyttats till Tingstäde. Så nu finns de där alla från vår tidigare pjäspark: 15,2/51 från Bungenäs, 15,2/98 från Trelge, 12/70 från Hammarslandet, 12/94 från Mojner, 7,5/57 från Ljugarn, 7,5/05-10, 57/89, 40/48, 40/36 dbllavettage, 20/40, kustrobot 08 och 719R. Vissa pjäser som vi haft i mer än ett exemplar kommer att överföras till fastlandet. De två 7 tums bombkanonerna m/1840 kommer att återföras till Enholmen. Våra salutpjäser överfördes redan i slutet på maj till fastlandet för att stå som reserv för andra salutbatterier.

Fram till årets slut kommer vi att tömma främst Franska kasern, bl a har vi kvar att montera ner PA-31:an, och överföra utställningsmaterialet till Skans IV i Tingstäde. Arbete har redan påbörjats i Skans IV med att återskapa vårt museum. Vårt mål och vår förhoppning är att kunna öppna portarna i slutet på maj 2015. Jag är förvissad att denna marina del kommer att bli en sevärd del av Gotlands Försvarsmuseum och också en bra museilösning på lång sikt.

Den byggnad som kamratföreningens arbetsgrupp idag håller till i, Minhallen, kommer att få disponeras ytterligare ett par år. Detta tack vare en mycket välvillig inställning till kamratföreningen och dess verksamhet av fastighetsägaren Joachim Kuylenstierna. Trots att vi detta år arbetat med vetskapen om att vår verksamhet ska avvecklas har vi fullföljt vår årliga traditionsenliga verksamhet.

Framför oss ligger ett nytt år med många oskrivna blad. För kamratföreningen och dess arbetsgrupp kommer det närmaste halvåret innebära mycket arbete med att iordningställa den marinhistoriska delen av Gotlands Försvarsmuseum. Vi kommer inte att bli helt klara 2015, utan det kommer säkert att ta ett par, tre år innan vi är helt nöjd med resultatet. Men vi kommer att arbeta för att det ska bli en god efterföljare till den plats och det museum vi nu lämnar.

   
   
   
Farväl Fårösund
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig