Föregående sida

1. 75 mm Luftvärnsbatteriet  -  Batteri Biskops (BK)

Gotlands kustartillerikår

KA 3-manskap vid Biskop i Bunge under beredskapen

2. Pjäs vid Biskops

 

 

Marinpostnr: 1916 A. Bestående av 3 stycken 75 mm lvpjäs m/36 (75 mm luftvärnskanon m/36) uppställda i batterivärn vid Biskops.

För personalens förläggning finnes 5 fältbaracker. Matinrättning finnes. Batteriet förfogar över 3 stycken 8 mm dubbla lvksp.

 

Pjäser nr: 501, 502 och 503.

Tillverkare: Bofors. Vikt: 3800 kg. Höjdriktgränser: - 5º +85º. Praktisk räckvidd: 5000 m (Höjd). Maximal skottvidd: 14500 m. Utgångshastighet: Vo 750 m/sek. Eldhastighet: 20 sk/min. Projektilvikt: 6.5 kg.

Använd vid KA 3, ej vid Lv 2. Fast men flyttbar pjäs. Eldrörsrekylen begränsas av en vätskebroms och eldröret förs åter "till bords" av en framföringsfjäder. Mekanismen är helautomatisk. På överlavetten sitter riktinrättningar, följevisare och elmottagare, för mottagning av skjutelement från centralinstrumentet, en korrektör för direktriktning samt en temperingsmaskin. Pjäsen kan flyttas med hjälp av en transportvagn (m/39).

Ammunitionen består av spränggranater, granatkartescher och spårljuspansarprojektiler i regel försedda med spetstidrör med urverk, vilka temperas.

Pjäsen infördes i det territoriella luftvärnet (senare kallat lokalförsvarsluftvärn) fr o m 1939 och kvarstod i krigsorganisationen till omkring 1960. Pjäserna utnyttjades senare även som värnpjäser.

 
 

Flygfoto 19/5 1943 över batteri Biskop.
 
 
 

Befäl under beredskapen 1939 - 1945

Batterichef

1940 -

Löjtnant

Johnsson, Stig

Batterichef

1941 -

Löjtnant

Ribbing, Bengt Gustaf Arvid

Pjäschef

1940

Sergeant

Svensson

(Stridsbelysningen)

1943

Korpral

Johansson, Lars Evald

 
 
 

Rekvirerade fastigheter

Herr Gösta Gabrielsson Biskops Bunge

1939-12-08

1 st rum 3 x 4 kvm, omöblerat med värme och lyse, dock ingen armatur.

Fröken Maria Stuxberg Stux Bunge

1939-12-08

1 st rum 4 x 5 kvm, omöblerat utan värme och lyse.

Lantbrukare Pettersson Broungs Bunge

1939-12-08

1 st rum 4 x 6 kvm, omöblerat utan värme och lyse.

Lantbrukare Lennart Broman Biskops (övre) Bunge

1939-12-08

1 st rum 4 x 6.5 kvm, omöblerat utan värme och lyse.

Lantbrukare Oskar Blomgren Biskops (nedre) Bunge

1939-12-08

1 st rum 5 x 6 kvm, omöblerat utan värme och lyse.

Lantbrukare Olovsson Broskogs Bunge

1939-12-08

1 st rum 4.5 x 5 kvm, omöblerat utan värme och lyse.

Lantbrukare Ingvar Jakobsson Stux Bunge

1939-12-08

1 st rum 3 x 5 kvm, omöblerat med värme utan lyse.

Lantbrukare Oskar Andersson Stux Bunge

1939-12-08

1 st rum 5 x 5 kvm, omöblerat utan värme och lyse.

Lantbrukare Stenström Broungs Bunge

1939-12-08

1 st rum 4.5 x 5 kvm, omöblerat utan värme och lyse.

Fru Dagmar Lindqvist Fårösund

1940-04-19

1 boningsrum 3.5 x 3.5 m, möblerat med el och ljus.

 
 
 

1. Pjäs 7.5 cm lvkan M/36 vid Biskops

 

Längst t.h. pjäschefen sergeant Svensson

Riktövning

   

Batteri Biskops (BK) centralinstrument M/24

Instrument m/33 Papello vid batteri Biskops

   

4 m inbasmätare vid batteriet 1940

   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig