Föregående sida

Batteri Kappelshamn (KP)

Kappelshamnsviken

7.5 cm tornpj m/57 (7.5 cm Tornpjäs m/57). Färdig 1971. Utgick ur organisationen 2000. Avvecklad 2002. 

 

1. Pjäs: Eldrör nr 64. 2. Pjäs: Eldrör nr 65. 3. Pjäs: Eldrör nr 66

 

Batteriet ingick i 3:e serien vilket innebar en avsevärd uppgradering för 7,5/57-systemet. Kärnvapenskyddet prioriterades och pjäsluckorna gjordes därför ännu kraftigare. Med undantag för elkraft byggdes varje enhet som en självständigt fungerande anläggning och förläggningsstandarden ökades något. Eftersom metoden med betongkonstruktioner monterade dikt mot berget visade sig ge dåligt skydd mot markskakningar ersattes de med elastiskt upphängda stålbyggnader

Fullständigt atomskyddat ( och EMP-skyddat) där varje enskild enhet består av en stor stålcylinder (innanför ett tjockt betongskal omslutet av urberget) som står på kraftiga stålfjädrar. De kraftiga ståldörrarna manövreras med hjälp av hydraulik. Batteriet består av pjäserna som har ett inbördes avstånd på ca 200-500 meter, och av S-platsen som ofta ligger 500-1000 meter från pjäsgrupperingen och består av en stor anläggning som rymmer hela batteriets personal.

 

 

1-Pjäs

 

 

 

2-Pjäs

Låg vid T-korsningen (vägen från Gaisthaid som även passerade S-platsen i skogen) och vägen längs stranden.

 

 

 

3-Pjäs

 

   
   

Eldledning Arte 719

Batteriet i serie 3 försågs med en ny eldledning kallad ArtE 719, tillverkad av Philips Elektronikindustrier AB (PEAB). Periskopen ersattes av en fjärrstyrd kupol försedd med lågljus-TV och laseravståndsmätare, vilket tillät mätstationen att separeras från kommandoplatsen. Även radarn byttes mot en nyutvecklad station. ArtE 719 består av en analog helelektronisk beräkningsenhet som medger målföljning av 2 samtidiga mål. Normaliserade måldata skickas i digital form till ballistikräknare vid varje pjäs som påför pjäsvisa korrektioner och beräknar skjutelementen. Detta presenteras sedan för pjäsbemanningen med hjälp av riktindikatorer för manuell följning.

   

 

 

Nedanför 1:a pjäs fanns mst 2 i batteriet med en handriktad AML 701 i pansarkupol som syns på bilden. För övrigt så syns även lysraketplatsen.

(Kpl) Kommandoplats är den anläggning eller plats där batterichefen normalt befinner sig i/på. Spl är den plats där man sammanställer mätvärden och skickar order till pjäser och mätstationer. Bilden visar en Kommandoplats vari det finns ett rum som benämns Spl.

 

Längst bort kan man skymta det, från armén övertagna stridsvärnet (8:13), där en AML 701 placerades. Hitom värnet syns en nedgång och ett luftintag till eldledningsradarn E (PA 31).

Avståndsmätare laser 701 med tv-kamera vid batteri KP, fjärrstyrs från mätstationen Arte 719.

 

 

 

Stridsvärn 8:13

 

 

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig