Föregående sida

Batteri Bläse (BL)

Gotlands kustartillerikår

   

Marinpostnr: 1708. Batteri Bläse var ett sjöfrontsbatteri beläget vid Bläse vid Kappelshamnsvikens norra strand. Batteriet uppfördes försommaren 1940. Värnen var färdigställda i juli 1940. Batteriet bestod ursprungligen av tre 57 mm pjäser i hjullavettage som uppställdes i täckta värn (kasematter). Senare tillkom en fjärde pjäs. Hjulen byttes emellertid ut tidigt mot lavettage m/89B. Kommandoplats och skyddsrum samt en barack byggdes samtidigt. Den 30 augusti 1940 blev batteri BL mot kompani svarande avdelning.

 

Hemlig rapport angående kustartilleriet på Gotlands omfattning 1/7 1942: Batteriet bestående av 4 stycken 57 mm kanoner M/89 B i kasematter. Batteriet förfogar över dels en dubbel 8 mm lvksp och dels en 150 cm strålkastare. Batteriet ingår i VI. sektionen.

   
Batteri Bläse Kommandoplats
   
2. Pjäs 2. Pjäs (Tillsluten)
   
   
   

Ritning över kommandoplats vid batteri BL (1940)

Ritning över kasematt för 57 mm kanon M/89 vid batteri BL (1940)
 
 

Mekanism- och reservdelslådor var märkta "Wale" vilket innebar att eldrören och dess lådor kom från jagaren "Wale". Eftersom batteriets första chef var fänrik Karl Ingvar Wale, fick batteriet "arbetsnamnet" Batteri Wale.

Fänrik Wale kallades den 6 maj 1940 klockan 01.30 in till överste Möller som gav order : "Fänriken skall idag klockan 07.00 mottaga tre stycken 57 mm kanoner M/89 B på kaserngården och upprätta ett batteri i Bläse". Batteriet grupperades i strandvegetationen vid sidan av de platser där värnen skulle byggas.

Batteriets teleförbindelse med yttervärlden utgjordes av en telefon som delades med Konsumbutiken i Bläse. Linjen kunde i kommandoplatsen hopkopplas med eldledningsförbindelsen inom batteriet.

Den första batteribemanningen som var "Utplockad" från batteri TG och batteri BN, hade aldrig förr sett en 57 mm kanon, än mindre på hjul. Det blev emellertid med tiden en bra batteribemanning med god sammanhållning. Batteriets samtliga anläggningar avlägsnades av naturvårdsskäl i början av 1980-talet.

 
 

Rekvirerade fastigheter för personalen

Bläse kalkbruk

1/6 1940

2 rum med hall, förstuga och trappuppgång i andra våningen i den så kallade bokhållarbostaden vid Bläse, Fullt möblerat.

 
 

57 mm pjäs m/89B (57 mm kanon m/89 i 57 mm lavettage m/89B). Tillverkare: Bofors. Kaliber: 57 x 306 mm. Elevation: -20° to +20°. Normal skottvidd: 5.000 m. Utgångshastighet: 704 m/s. Projektilvikt: 2,7 kg. 57 mm kanon M/89 B. Eldrör nr 209 ingår (1988) som 1. pjäs i GK salutbatteri. Pjäserna fanns vid batteri Vialms (VA), batteri Asunden (AN), batteri Bläse (BL) Den snabbskjutande kanonen m/89 var egentligen en sjöartilleripjäs. Pjäsen användes även som lätt kustartilleripjäs. Den laddades manuellt med enhetspatroner och hylsorna kastades ut automatiskt vid eldrörets rekyl. Pjäserna blev långlivade och vid kustartilleriet fanns i stort antal ända in på 1960-talet. Ofta som närskydd och skyddande av mineringar.

 

1. Pjäs: Eldrör nr 201 (102) tillverkat 1908 av Nordiska Artilleriverkstäderna (Kom från jagaren Wale)

2. Pjäs: Eldrör nr 208 tillverkat 1908 av Nordiska Artilleriverkstäderna (Kom från jagaren Wale)

3. Pjäs: Eldrör nr 209 tillverkat 1908 av Nordiska Artilleriverkstäderna (Kom från jagaren Wale)

4. Pjäs: Eldrör nr 210 tillverkat 1908 av Nordiska Artilleriverkstäderna (Kom från jagaren Wale)

 
 

Pjäserna vid Gotlands Försvarsmuseum

Ingick i KA 3:s salutbatteri.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig