Föregående sida

Batteri Asunden (AN)

Othem

 

Batteriet Asunden var ett sjöfrontsbatteri om fyra pjäser beläget på ön Asunden utanför Slite. Batteriet rekognoscerades första gången den 10 augusti 1940 men uppfördes först i början av 1944. 

De fortifikatoriska anordningarna omfattade föjande:

a) Fyra öppna pjäsvärn, med möjlighet att i framtiden utbyta 57 mm kanonerna mot 7.5 cm kanoner. Vid varje värn splittersäkra förvaringsplats för minst 60 skott samt splittersäkert skyddsrum för pjäsbetjäningen (sittande)

b) En splittersäker kommandoplats

c) Erforderliga kabelgravar för eldledningsförbindelser inom batteriet

d) En fullträffsäker ammunitionsdurk för batteriets hela utrustningsbehov av ammunition

e) Ett fullträffsäkert skyddsrum för batteribemanningen (44 man) i sittande ställning

f) Erforderliga baracker för förläggning av batteribemanningen (44 man)

Erforderliga eldledningsförbindelser inom batteriet skall anordnas. Kommandoplats och pjäsplats skall anordnas.

Sedan förslag och kostnadsberäkningar angivits av chefen GK/KA 3 anvisade marinförvaltningen den 29 juli 1943 135.000 kronor till batteri AN enligt ett reducerat program jämte ammunitionsdurk, två stycken baracker och en matsalsbarack. Den 18 januari 1944 anvisade marinförvaltningen på framställning från chefen GK/KA 3 ytterligare 35.000 kronor sedan det visat sig att kostnaderna enligt anbud mm väsentligt översteg tidigare beräkningar. En framställning från chefen GK/KA 3 angående medel till brygga vid Asunden kunde marinförvaltningen inte bifalla. Arbetena utfördes av AB Skånska Cementgjuteriet och omfattade kommandoplats med mät- och observationsvärn, fyra pjäsplatser, ammunitionsdurk och skyddsrum (fullträffsäkert). Batteriet utgick ur organisationen i slutet av 1960-talet. (Källa: Militärbefälhaveren på Gotlands sammanfattning över beredskapen 1945)

 

Barackerna och övriga byggnader avvecklades under år 1994 / 1995.

 
 

Batteri AN:

1. Pjäs: Eldrör nr 31 tillverkat 1898 av Stockholms Vapenfabrik

2. Pjäs: Eldrör nr 179 tillverkat 1906 av Stockholms Vapenfabrik (Tidigare uppställd: Äran, pbt Niord, Dristigheten 1922, Fylgia 1917)

3. Pjäs: Eldrör nr 92 tillverkat 1900 av Finspång

4. Pjäs: Eldrör nr 197 tillverkat 1900 av Finspång

 
 

57 mm pjäs m/89B

57 mm pjäs m/89B (57 mm kanon m/89 i 57 mm lavettage m/89B). Tillverkare: Bofors. Kaliber: 57 x 306 mm. Elevation: -20° to +20°. Normal skottvidd: 5.000 m. Utgångshastighet: 704 m/s. Projektilvikt: 2,7 kg. 57 mm kanon M/89 B.

Eldrör nr 209 ingår (1988) som 1. pjäs i GK salutbatteri. Pjäserna fanns vid batteri Vialms (VA), batteri Asunden (AN), batteri Bläse (BL)

Den snabbskjutande kanonen m/89 var egentligen en sjöartilleripjäs. Pjäsen användes även som lätt kustartilleripjäs. Den laddades manuellt med enhetspatroner och hylsorna kastades ut automatiskt vid eldrörets rekyl.

Pjäserna blev långlivade och vid kustartilleriet fanns i stort antal ända in på 1960-talet. Ofta som närskydd och skyddande av mineringar.

 

 

Flygfoto 1940-talet

   

Barackerna uppfördes i mitten på 40-talet för att härbärgera personalen till batteriet men även till bemanningen av minspärrtroppen och strålkastaravd

   

Åssa-skjul uppförd för strålkastare under 1960-talet och södra baracken

Batteriets amdurk placerad i slänten vid den södra baracken

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig