Föregående sida

Batteri Slite (SE)

Mojner Boge

Batteri Slite (Mojner) under 1940-talet (Observera Lv-pjäsen på bunkerns tak).

 

Marinpostnummer 3246. För det i förstärkningsplanen för GK/KA 3 ingående och beslutade 12 cm kanonbatteriet i trakten av Slite, batteri SE om två pjäser, påbörjades arbetena i mitten av september på entreprenad med AB Tekniska Byggbyrån som entreprenör. Genom skrivelse den 13 september ställde marinförvaltningen entreprenadsumman med administrationstillägg, tillsammans 105.000 kronor, till chefen KA 3:s förfogande. Enligt entreprenörens anbud beräknades arbetena kunna färdigställas på 3 veckor efter beställning och definitiva ritningars färdigställande. Avtalade arbeten slutfördes under oktober månad.

Pjäserna skulle tas från batteri SH (Strömmingsholmen) i Vaxholms fästning (utanför Sollenkroka). Ett förslag om att 15 cm kanoner borde ersätta 12 cm pjäserna avvisades av CM. CM angav också att batteriet skulle grupperas vid Mojner och inte på Klintehöjden som hade diskuterats.

Batteriet uppfördes september - 15 oktober 1939 av Tekniska Byggnadsbyrån. Det bestod av två öppna pjäsvärn, splats och kommandoplats.

Batteriet ansköts den 19 oktober. Under batteriets byggnadstid ersattes det av rörliga 1. 10.5 cm kanonbatteriet fram till början av december 1939 då batteriet SE var även vapentekniskt klart. Batteriet utökades hösten 1940 med ytterligare en pjäs (byggnadstid september - 11 november 1940).

 

Hemlig rapport angående kustartilleriet på Gotlands omfattning 1/7 1942: Bestående av 3 stycken 12 cm kanoner M/94 i kasematter. För personalens förläggning finnes 2 fältbaracker. Förläggning kan även ordnas i 2 skyddsrum. Särskild matinrättning finnes. Batteriet förfogar över en 40 mm lvakantropp bestående av en dubbel och en enkel pjäs samt tre lvakan. Batteriet förfogar över 2 stycken 8 mm dubbla lvksp vilka emellertid snarast kommer att utbytas mot s stycken 20 mm lvakan. Batteriet är omgärdat med ett kraftigt stormhinder vilket vid den nytillkomna pjäsen ännu inte färdigställts.

   

Under senare delen av 1950-talet tillkom ytterligare två pjäser i täckta värn och en ny splats samt värn för 40 mm lvpjäser. Batteriet hade 1943 två 150 cm strålkastare.(Källa: gotlandsforsvarshistoria.se / 4)

 

   

12 cm pjäs m/94B-94E (12 cm kanon m/94B i 12 cm vallavettage m/94E. Rekylmanteln vänd 180°. Lavettaget ändrat. Tillverkare: Bofors. Kaliber: 120 x 478 mm. Vikt: 2500 kg. Elevation: -7° till +15°. Maximal skottvidd: 9.000 m. Utgångshastighet: 485, 730 - 830 m/s. Eldhastighet: 7-10 skott/min. Projektilvikt: 21 kg. Pjäserna har suttit på Svenska torpedkryssare mellan 1898 - 1935. Därefter tillfördes kustartilleriet denna pjästyp. Från 1939 (1940) har 5 pjäser stått vid batteri Slite (SE 1) "Mojner". Utgick ur KA 3 organisation 1978. 

 

1. Pjäs: Eldrör nr 14 tillverkat 1898 av Bofors/Gullspång (Pjäsen kommer ursprungligen från pansarbåten Svea, SH (1929)

2. Pjäs: Eldrör nr 33 tillverkat 1898 av Bofors/Gullspång (Pjäsen kommer ursprungligen från torpedkryssaren Clas Horn, Batt SH (1929) 

3. Pjäs: Eldrör nr 43 tillverkat 1910 av Bofors/Gullspång (Pjäsen kommer ursprungligen från torpedkryssaren Örnen) 

4. Pjäs: Eldrör nr 13 tillverkat 1898 av Bofors (Pjäsen kommer ursprungligen från pansarbåten Svea, Batt SÖ, Batt D1) 

5. Pjäs: Eldrör nr 50 tillverkat 1900 av Bofors (Pjäsen kommer ursprungligen från kanonbåten Gerda, Batt D1) 

  

Reserv: Eldrör nr 25 tillverkat 1898 av Bofors/Gullspång (Pjäsen kommer ursprungligen från pansarbåten Niord) 

Reserv: Eldrör nr 30 tillverkat 1899 av Bofors/Gullspång (Pjäsen kommer ursprungligen från torpedkryssaren Jacob Bagge) 

Reserv: Eldrör nr 41 tillverkat 1903 av Bofors/Gullspång (Pjäsen kommer ursprungligen från 2. kl pansarbåten Tirfing / torpedkryssaren Jacob Bagge) 

3. Pjäs: 1940

4. Pjäs: 1950-talet

5. Pjäs: 1950-talet

Instrumentering: CI 702, PA-31

 

 
 

Befäl under beredskapen 1939 - 1945

Batterichef

1939 -

Löjtnant

Nordenhök, Bo Hermod Gustaf Nilsson

       
   
   

 

 

 

 

 

 

1

1. Pjäsen

2

2. Pjäsen

3

3. Pjäsen

4

Kommandoplats (Kpl)

5

Skyddsvärn (38:34)

6

Skyddsvärn

7

Matsalsbarack

8

Förråd - Utdepåmtrl

9

Expeditionsbarack

10

Arméns barack

23

Förråd

31

Förråd

32

4. Pjäsen

33

5. Pjäsen

 

Barack för strålkastarpersonal fanns söder om batteriet

 
 

Pjäserna vid Gotlands Försvarsmuseum

12 cm kanon m/94 beställdes för flottans fartyg i mitten på 1896-1910 och levererades med två olika lavettage. 12 cm lavettage m/94 för 1:a klass pansarbåtar (av Oden-klass) och 12 cm lavettage m/94B för torpedkryssarna. De fanns även på 2:a och 3:e klass pansarbåtar vid ombestyckning i början på 1900-talet. Det var den första medelsvåra snabbskjutande kanonen med patron och den första kanonen med Bofors nya ogivala skruvmekanism. Kanonen var extremt byggd för att inte kunna använda annat än deras nya Nobel-krut. VO 740 m/s. L/45 visar att detta är den första ”långa” medelsvåra kanonen. Under andra världskriget fanns några pjäser monterade på ett antal hjälpkryssare. Totalt anskaffades 51 stycken pjäser för flottans fartyg. 12 cm kanon m/94 (individ nummer 43) som finns uppställd vid museet i Tingstäde beställdes den 2/11 1906 och monterades på antingen torpedkryssaren HMS Jacob Bagge eller HMS Örnen.
Batteri Slite 12 cm pjäs m/94 med individnummer 43, ansköts den 13 juni 1941 i batteri Slite. I slutet på andra världskriget modifierades pjäsen till 12 cm pjäs m/94B-94E. Rekylmanteln vändes 180 grader, samt vissa ändringar genomfördes på lavettaget. Batteriet utgick ur krigsorganisationen 1978 då det ersattes av 12/70-batteriet på Asunden (SE 1). (Källa: Bengt-Göran Söderlund. P 18 · A 7 · Lv 2 · KA3 Kamratföreningars tidning 2016)

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig