Föregående sida

Avveckling av 12/70 (ERSTA) på Hammarslandet och Asunden

Pjäsplatsen togs i bruk 1977 och utgick ur organisationen år 2000. Avvecklingen utfördes under åren 2005/06.
   

Asunden

Tömning av ammunition
 
   
   
   

Hammarslandet

Ingången till pjäsen samt trappen upp till pjäsen.

Till vänster, pjäsen är borttagen och ersatt med ett lock, till höger, avgasrören till dieselmotorerna som driver generatorerna.

   

Närbild avgasrör samt nödutgångslucka

Närbild nödutgångslucka

   

Lock över pjäsbrunn

Låsbar hållare för eldrör

   

Närbild eldrörshållare

Fäste för något bredvid pjäsbrunn

   

Fäste för något bredvid pjäsbrunn

Pjäsbrunn

   

Pjäsbrunn

Pjäsbrunn, hål för något, enligt uppgift skulle man kunna sänka ner tornet för att undgå skada vid atombombsdetonation, möjligen kan detta vara något typ av hål för låsning i upphöjt läge?

   

Luckor för att koppla in radiolänkmaster. Detta var reservkommunikations-utrustning mellan ett KA batteris olika enheter (pjäser och mätstationer) om de fasta, nedgrävda ledningarna blivit skadade av förbekämpning. Radiolänkmasterna fanns i inslaget och kunde relativt snabbt bäras upp och resas.

En av flera skyddsvärn omkring pjäsen

   

Skyddsvärn

Skyddsvärn

   

Tunnel in till pjäs (fram och till höger) och ammunitionsförråd (rakt fram)

Dörr till pjäs

   

Lapp på dörr

Påfyllning för olja

   

Lampa ovan dörr till pjäs

Dörr till ammunitionsförråd

   

Grk-ställning

Grk-ställning

Grk-ställning

"Grk-rummet"

"Grk-rummet"

"Grk-rummet"

   

Vänstra rummet sett från ingången, "apparatrum"

Högra rummet ,skyddsrum? eller ammunitionsförråd?

   

Rester efter två (möjligen tre) rivna granatkastarställningar

 
   

   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig