Föregående sida

Batteri S:t Olofsholm (SE 2)

Hellvi

Pjäs 2 vid SE 2

   

7.5 cm tornpj m/57 (7.5 cm Tornpjäs m/57)Även kallad (Batteri Slite 2 SE 2) Färdig 1968. Utgick ur organisationen 1997. Avvecklad 2001.

 

Instrumentering: CIG 710, PA-39 

 

1. Pjäs: Eldrör nr 43. 2. Pjäs: Eldrör nr 44. 3. Pjäs: Eldrör nr 45.

  

SE 2 byggdes som övriga i serie 2 batterier med separata pjäsplatser (A,B,C), en separat kommandoplats (D), en ammunitionsdurk (E) och en reservkommandoplats och mätstation (F). Kommandoplatsen var en fyra vånings bunker med stridsledning, elförsörjning och kök till hela batteriet och mestadelen av logementen, även om pjäserna hade för sin egen personal. Pjäserna hade endast en våning och bemannades av sju man som hade eget logement och ett litet pentry. Byggnad F användes på senare tid som mätstation 3 till det närliggande 12/70 batteriet. (Källa bl a Lars A. Hansson  www.bunkertours.se).

 

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 43′ 6″ Lon E 18° 54′ 9″. Decimal: 57.7184, 18.9027

 

 

På bilden syns 2:a, 3:e och ResKpl.

SE2 Kpl.

 
 

Reservkommandoplats

   
   
   

Eldledning Arte 710

Batteriet i serie 2 försågs med ett eldledningssystem kallat Cig 710 (senare omdöpt till Arte 710). Systemet består av ett mekaniskt eldledningsinstrument som hopkopplats med ett periskop och en radar. Dessa är installerade i batteriets eldledningsplats (e-plats) tillsammans med ytterligare ett periskop och radarskärm som inte är kopplade till eldledningsinstrumentet. Till batteriet hör även en reservkommandoplats som var utrustad med en laseravståndsmätare (AML 701). Cig 710 producerade parallaxkorrigerade skjutelement för de tre pjäserna utifrån ingångsvärden från endera radar, periskop eller AML. Skjutelementen presenteras på följevisare i pjäsplatsen varpå bemanningen manuellt måste följa målvärdena.

Centralinstrument med periskop och radarskärm. Sändare och mottagare.
 

   
   
   

Avvecklingen 2001

   
   
   

Batteri S:t Olofsholm (SE2) 2009

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig