Föregående sida

Batteri S:t Olofsholm (SE 2)

Hellvi

Pjäs 2 vid SE 2

   

Även kallad (Batteri Slite 2 SE 2) Färdig 1968. Utgick ur organisationen 1997. Avvecklad 2001.

Instrumentering: CIG 710, PA-39. 1. Pjäs: Eldrör nr 43. 2. Pjäs: Eldrör nr 44. 3. Pjäs: Eldrör nr 45.

 

7.5 cm tornpj m/57 (7.5 cm Tornpjäs m/57).

 

Serie 2 bestod av 10 batterier och innebar ett steg mot ökat kärnvapenskydd genom ökad självständighet för de individuella enheterna och ökade pjäsluckor. Man använde fortfarande samma byggteknik som för serie 1, med betongkonstruktioner placerade direkt mot berget. Här började man dock bygga pjäsplatserna i sänkschakt som sedan göts igen med betong medan centraltunneln byggdes på samma sätt som i serie 1.

Batteri S:t Olofsholm (SE 2) byggdes som övriga i serie 2 batterier med separata pjäsplatser, en separat kommandoplats, en ammunitionsdurk och en reservkommandoplats och mätstation. Kommandoplatsen var en fyra vånings bunker med stridsledning, elförsörjning och kök till hela batteriet och mestadelen av logementen, även om pjäserna hade för sin egen personal. Pjäserna hade endast en våning och bemannades av sju man som hade eget logement och ett litet pentry. En annan byggnad användes på senare tid som mätstation 3 till det närliggande 12/70 batteriet. (Källa bl a Lars A. Hansson  www.bunkertours.se).

 

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 43′ 6″ Lon E 18° 54′ 9″. Decimal: 57.7184, 18.9027

 

 

Artillerieldledningsplats (Arte 710) och Reserv kommandoplats (Res Kpl).

Kommandoplatsen (Kpl).

 
 

Eldledning Arte 710

Batteriet i serie 2 försågs med ett eldledningssystem kallat Cig 710 (senare omdöpt till Arte 710). Systemet består av ett mekaniskt eldledningsinstrument som hopkopplats med ett periskop och en radar. Dessa är installerade i batteriets eldledningsplats (e-plats) tillsammans med ytterligare ett periskop och radarskärm som inte är kopplade till eldledningsinstrumentet. Till batteriet hör även en reservkommandoplats som var utrustad med en laseravståndsmätare (AML 701). Cig 710 producerade parallaxkorrigerade skjutelement för de tre pjäserna utifrån ingångsvärden från endera radar, periskop eller AML. Skjutelementen presenteras på följevisare i pjäsplatsen varpå bemanningen manuellt måste följa målvärdena.

Centralinstrument med periskop och radarskärm.

Sändare och mottagare.

 

Centralinstrument med periskop och radarskärm bemannad.

Artillerieldledningsplatsen (Arte 710)

 
 
 

Rester av kommandoplatsen 2009

 

 

 

 

   

Reservkommandoplats

   
   
   

3:e pjäs juni 1977. Vpl Rolf Sandin

   
   
   

Avvecklingen 2001

   
   
   

Batteri S:t Olofsholm (SE2) 2009

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig