Föregående sida

Batteri Visby (VY)

Visby

I skrivelse till chefen marinen den 8 januari 1943 hemställde chefen Marindistrikt Gotland att det borde anordnas ett 57 mm batteri vid Visby vilka skulle ställas till hans förfogande, dels två 57 mm eldrör dels 2.400 kronor till betongfundament för pjäserna. I en skrivelse meddelade chefen marinen att anordnandet av ett 57 mm batteri vid Visby för att förhindra ett inträngande i hamnen av lättare sjöstridskrafter, invasionsfartyg mm syntes önskvärt, men borde grupperingsplatsen för batteriet väljas närmare hamnen än vad som framgick av chefen Marindistrikt Gotlands förslag.

Chefen marinen hade anmodat marinförvaltningen att till chefen GK/KA 3 förfogande ställa dels två mm lvakan M/92 eller 89 B iordningsställda som flackbanepjäser, dels 2.400 kronor för anordnande av betongfundament. Trupparbetena vid batteriet borde avse anordnande förutom bröstvärn även av erforderliga skyddsrum och ammunitionsdurkar. I skrivelse till chefen GK/KA 3 den 3 april 1943 anvisade marinförvaltningen med anledning av detta 2.400 kronor.

Batteriet var grupperat ca 100 meter söder om minstationen. Batteriets anläggningar är numera utplånade. (Källa: gotlandsforsvarshistoria.se / 4)

 

57 mm pjäs m/92-92K (57 mm kanon m/92 i 57 mm vallavettage m/92K). Kaliber: 57 x 272 mm. Maximal skottvidd: 4.600 m. Utgångshastighet: 640 m/s. Projektilvikt: 2.7 kg. Värnen liknar de vid batteri Tjelder (TJ).

 

1. Pjäs: Eldrör nr 9 tillverkat 1893 av Seraing i Belgien. Ändrat till lvkanon m/1918 i Bofors.

2. Pjäs: Eldrör nr 6 B 

 

Pjäsvärn 1. längst bort och pjäsvärn 2. närmast.

 

Pjäs 1 och pjäs 2. Flygfoto från tidigt 1950-tal.

Pjäsernas placering i förhållande till Visby hamns utbyggnad.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig