Föregående sida

25. Minröjningsflottiljen och 259. Röjdykardivisionen

I mitten av 1960-talet tillfördes 25. minröjningsflottiljen Gotland och underställdes chefen VII milo. Flottiljen utgångsgrupperades i Strå med sina sjögående enheter och lagorganisationen medan staben grupperades i en anläggning straxt nordväst om Bunge kyrka.

De sjögående enheterna var inhyrda fisketrålare som utrustades med olika typer av minsvep. Förbandet ersattes 1985 med 259. röjdykardivisionen som var specialutbildad för att röja minor med dykare.

 

259. Röjdykardivisionen

Röjdykarna ingick i totalt fem krigsorganiserade röjdykardivisioner fram till försvarsbeslutet år 2000. Divisionerna, förutom den på Gotland, var underställda minkrigsavdelningarna i Marinens krigsorganisation.

Varje division bestod av en mindre förbandsledning bestående av chef, divisionsadjutant samt materielredogörare som även var dykmaterieltekniker. Vid divisionen på Gotland fanns något fler divisionsadjutanter i staben samt en dykarläkare som var krigsplacerad. Där fanns också ett eget lag med en chef som även var divisionsmaskinist. Befattningarna var i huvudsak reservofficerare och värnpliktiga förutom chefen.

 

Den gotländska divisionen benämndes 259. Röjdykardivisionen var underställd chefen för Fårösunds marinbrigad men lydde vid minröjningssammanhang under chefen 2. Minkrigsavdelningen.

Divisionen var baserad vid Strå brygga i Bunge och löd under marinbrigadens krigsstabsplats i bergrummet i Rute.

Vid divisionen fanns ca 90 man och fyra HR (fisketrålare) krigsplacerade. Dessa HR utbyttes under 1990-talet av två skärgårdsbåtar och med fyra gummibåtar per fartyg.

Förbandet blev i mitten av 1990-talet utrustade med tält, fältuniformer- och utrustning, elverk mm som förvarades i ett par mobiliseringsförråd i nära anslutning till Strå. Divisionen hade även tillgång till en containerbaserad så kallad MK-tryckkammare som fanns vid minutläggardivisionen i Fårösund.

 

Divisionens huvuduppgift var minspaning och vid behov minsökning och minröjning i Fårösund. Under kalla kriget fanns planer färdiga för att, i händelse av mobilisering eller överraskande anfall mot Sverige, transportera militär personal från fastlandet till Gotland. Denna operation gick under namnet "Guten". Operation "GUTEN" avsåg överföring av trupp till GOTLAND och omfattade såväl luft- som sjötransporter.

259. Röjdykardivisionen hade som uppgift i denna operation att utföra sina krigsuppgifter i anslutning till kajer i Visby, Slite samt Kappelshamnsviken.

 
-----------------------------------------------
 
Källa: Thörnqvist, Jan. Röjdykarna i vått och torrt samt Marinmuseet i Tingstäde.
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig