Föregående sida

6. Motortorpedbåtslaget

Med införande av Kustspaningsradar (Ksrr) i början av 1950-talet medgavs möjligheten att leda insatser med motortorpedbåtar öster om Gotland. För att tillfälligt kunna basera motortorpedbåtar erfordrades att en lagorganisation grupperades på Gotland.

6. Mtb-laget mobiliserades av GK/KA3 och var grupperat i Valleviken och där omkring liggande vikar användes som basområde.

Mtb-lagets uppgift var att serva motortorpedbåtsdivisioner som tillfälligt angjorde Gotland med förläggning, förplägnad, sjukvård och övrigt underhåll som drivmedel, torpeder, minor och övrig ammunition samt stå för skydd och bevakning under tiden vid kaj. Hamnen hade en speciell maskering upphängda i telefonstolpar.

Mtbförbanden och lagen utgick ur organisationen i slutet av 1970-talet.

 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig