Föregående sida

Batteri Fårösund

Gotlands kustartillerikår

Hemlig rapport angående kustartilleriet på Gotlands organisation 1/4 1940: "Ett 57 mm batt om 2 pjäser M/95C kallat batt Fårösund". Även nämns batteriet av KA 3 tygförvaltning i en skrivelse till MFN 1941, helt inofficiellt benämns batteriet: Batteri i III:e sektionen batteri Fårösund, Batteriet var placerat i den s k Badhusparken, för försvar av kajen och stranden. En 57 mm kanon togs tillfälligt från bogserbåten Harpun.

 

57 mm m/1895, hjul. Tillverkare: Finspång / Bofors. Kaliber: 57 x 242 mm. Vikt eldrör med mekanism: 216 kg. Höjdriktning: +14 grader. Räfflor: 24 (vänster). Utgångshastighet: 485 m/s. Skottvidd: 4.500 m. Projektilvikt: 2,7 kg.

 

 

 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig