Föregående sida

Skenmål / Fast KA-pjäs

Gotlands kustartillerikår

Skenmål som använts av KA 3 och placerades ut vid beredskapshöjning. KA 3:s batterier ingick i det som förr benämndes P-mob M (mindre). I varje 7.5/57 cm batteri ingick en skenpjäs. Skenpjäserna användes från 1993 som hopphinder vid hästtävlingar vid Bunge flygplats.

   
   
   
   
   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig