Föregående sida

signal>

Marinens / Kustartilleriets anläggningar på Gotland

1900 - 2000

         

Ardre

Ljugarn

Minspärrtropp (LN)

(Mspto LN)

 

Boge

Gylviken

Stridsbelysning (S)

   

Boge

Mojner

Mätstation

(Mst 1 SE)

1939 - 1945

Boge

Majgu

Utpost 29

 

1939 -

Bunge

Strå

Stridsledningscentral chefen GK/KA 3

(Slc)

1939 -

Bunge

Strå

Ammunitionsvärn

 

1939 -

Bunge

Bungenäs

Anläggningar på Bungenäs

 

1938 - 2000 (Karta, byggnader, värn mm)

Bunge

Bungenäs

Kustspaningsradarstation "Duvan"

(KSRR 420)

 

Bunge

Bungenäs

Observationsplats

(Opl 10 HG)

1939 - 1945

Bunge

Bungenäs

Observationsplats

(Opl 11 TG)

1939 - 1945

Bunge

Bungenäs

Mätstation

(Mst 11 TG)

1939 - 1945

Bunge

Bungenäs

Mätstation

(Mst 7 BN)

1939 -

Bunge

Bungenäs

Mätstation

(Mst 3 BN)

1939 - 1945

Bunge

Bungenäs

Kommandoplats / Mätstation

(Mst 1)

 

Bunge

Bungenäs

Minspärrtropp

(Mspto  2 BN)

 

Bunge

Bungenäs

Minspärrtropp

(Mspto 3 BN)

 

Bunge

Bungenäs

Stridsbelysning

(3 BN S)

(Strålkastare 1939 - 1945)

Bunge

Bungenäs

Radargrupp

(Rrgrp 4 BN E)

Eldledningsradargrupp BN 4 (E)  (1970-  )

Bunge

Bungenäs

Radargrupp

(Rrgrp BN N)

Närspaningsradargrupp BN (N)  (1970-  )

Bunge

Bungenäs

Radargrupp

(Rrgrp K)

 

Bunge

Bungenäs

Sjöfartskontrollstation

(Sks 54)

1939 - 1945

Bunge

Bungenäs

Militärledsstation

(Mls 54)

1939 - 1945

Bunge

Bungenäs

Utpost 22

 

1939 -

Bunge

Södra gattet

Bomstängsel

 

1939 - 1945

Bunge

Bungeör

Sjöfartskontrollstation

(Sks 420)

Handhar kontroll av sjötrafik

Bunge

Bungeör

Militärledsstation

(Mls 420)

Handhar skötsel av militärleder

Bunge

Bungeör

Signalstation

(Ss 420)

 

Bunge

Bungeör (Lotsplatsen)

Kustsignalstation

(KSS 216)

1939 - 1945

Bunge

Södra gattet

Kustsignalstation

(KSS 63)

1939 - 1945 (mp-3464)

Bunge

Romdal

Sändarannex

 

 

Bunge

Romdal

Anläggning

 

1939 -

Bunge

Romdal

Centralammunitionsförråd mm

 

1939 -

Bunge

Romdalshöjden

Observationstorn

 

1942 -

Eksta

Stora Karlsö

Kustspaningsradarstation "Hägern"

(KSRR 455)

 

Eksta

Stora Karlsö

Kustbevakningsstation

(Kbs 57)

1939 - 1945 (mp-2985)

Eksta

Stora Karlsö

Kustsignalstation

(KSS 60)

1939 - 1945 (mp-2985)

Eksta

Stora Karlsö

Kustsignalstation

(SS 72)

1914 -

Eksta

Skansudd

Kustsignalstation

(SS 73)

1905 -

Fleringe

Bläse

Sjöfartskontrollstation

(Sks 52)

1939 - 1945 (mp-2729)

Fleringe

Bläse

Sjöfartskontrollstation

(Sks 472)

 

Fleringe

Saxriv

Observationsplats

(Opl 3 HG)

1939 - 1945

Fleringe

Saxriv

Mätstation

(Mst 3 HG)

1939 - 1945 (mp-1708 D)

Fleringe

Saxriv

Mätstation

(Mst 1 KP)

 

Fleringe

Svarvarhuk

Mätstation

(Mst 3 TG)

1939 - 1945 (mp-1708 C)

Fleringe

Svarvarhuk

Observationsplats

(Opl 3 TG)

1939 - 1945

Fleringe

Svarven

Mätstation

(Mst 2 TG 2 + 2 KP)

 

Fleringe

Svarven

Radargrupp

(Rrgrp 1 TG E)

 

Fleringe

Trelge

Mätstation

(Mst 4 TG)

1939 - 1945

Fleringe

Trelge

Mätstation

(Mst 5 TG)

1939 - 1945

Fleringe

Trelge

Mätstation

(Mst 1 BN)

1939 - 1945

Fleringe

Hau rävlar (Söder)

Minspärrtropp

(Mspto 2 TG)

 

Fleringe

Kyrkudd

Observationsplats

(Opl 2 TG)

1939 - 1945 (mp-1708 A)

Fleringe

Kyrkudd

Observationsplats

(Opl 2 HG)

1939 - 1945 (mp-1708 B)

Fleringe

Hunnstäde

Minspärrtropp

(Mspto KP)

 

Fleringe

Trullträsk

Stridsbelysning

(1 TG S)

 

Fleringe

Vialms

Närspaningsradarn PS-72

(NSRR)

 

Fleringe

Vialms

Minspärrtropp

(Mspto 1 TG)

 

Fleringe

Vialmsudd

Stridsbelysning

(2 TG S)

 

Fleringe

Vialmsudd

Signalstation

(Ss)

 

Fleringe

Buckhällar

Mätstation

(Mst ?)

 

Fleringe

Norra gattet

Kustsignalstation

(KSS 56)

1939 - 1945 (mp-3419)

Fleringe

Norra gattet

Bomstängsel

 

 

Fleringe

Norra gattet

Okänd anläggning

 

 

Fårö

Ava

Mätstation

(Mst 4 BN)

1939 - 1945 (mp-3798 G) (Grp 1)

Fårö

Ava

Stridsbelysning

(1 BN S)

 

Fårö

Demmor

Mätstation

(Mst 7B)

1939 - 1945

Fårö

Demmor

Mätstation

(Mst 7C)

1939 - 1945

Fårö

Digerhuvud

Mätstation

(Mst)

1939 - 1945

Fårö

"Fiskeläget"

Mätstation

(Mst 3A)

1939 - 1945

Fårö

Gotska Sandön

Kustspaningsradarstation "Norsen"

(KSRR 402)

 

Fårö

Gotska Sandön (Fyren norr)

Kustbevakningsstation

(Kbs 50)

1939 - 1945 (mp-3195)

Fårö

Gotska Sandön (Fyren norr)

Kustsignalstation

(KSS 53)

1939 - 1945 (mp-3195)

Fårö

Gotska Sandön (Tärnudden)

Kustbevakningsstation

(Kbs 51)

1939 - 1945 (mp-2033)

Fårö

Gotska Sandön (Tärnudden)

Kustsignalstation

(KSS 54)

1939 - 1945 (mp-2033)

Fårö

Gotska Sandön

Kustsignalstation

(SS 66)

1914 -

Fårö

Gotska Sandön

Kustsignalstation

(SS 67)

1914 -

Fårö

Hammars

Mätstation

(Mst 8 HG)

1939 - 1945 (mp-3798 L) (Grp 1)

Fårö

Hammars

Mätstation

(Mst 6A)

1939 - 1945

Fårö

Hammars

Mätstation

(Mst 6B)

1939 - 1945

Fårö

Hammars

Mätstation

(Mst 6C)

1939 - 1945

Fårö

Hammars

Observationsplats

(Opl 9 TG)

1939 - 1945 (mp-3798 M) (Grp 1)

Fårö

Hoburga

Observationsplats

(Opl 5 BN)

1939 - 1945 (mp-3798 H) (Grp 1)

Fårö

Hoburga

Observationsplats

(Opl 7 HG)

1939 - 1945 (mp-3798 J) (Grp 1)

Fårö

Hoburga

Observationsplats

(Opl 8 TG)

1939 - 1945 (mp-3798 K) (Grp 1)

Fårö

Holmudden

Observationsplats

(Opl 6 HG)

1939 - 1945 (mp-2842 A)

Fårö

Holmudden

Kustbevakningsstation

(Kbs 52)

1939 - 1945 (mp-2842)

Fårö

Holmudden

Kustbevakningsstation

(Kbs 410)

 

Fårö

Holmudden

Kustsignalstation

(KSS 55)

1939 - 1945 (mp-2842)

Fårö

Holmudden

Kustsignalstation

(SS 65)

1905 -

Fårö

Hällagrund

Utpost 21

 

1939 -

Fårö

Klintsbrovik

Högbrygga vid Minförråd

 

 

Fårö

Klintsbrovik

Minförråd och skyddsvärn mm

 

I anslutning till Högbrygga

Fårö

Landsnäs

Observationsplats

(Opl 2 BN)

1939 - 1945 (mp-3798 A) (Grp 1)

Fårö

Langhammars hammar

Mätstation

(Mst 5 HG)

1939 - 1945 (mp-3798 E) (Grp 1)

Fårö

Langhammars hammar

Observationsplats

(Opl 7 TG)

1939 - 1945 (mp-3798 F) (Grp 1)

Fårö

Lauterhorn

Observationsplats

(Opl 3 BN)

1939 - 1945 (mp-3798 B) (Grp 1)

Fårö

Lauterhorn

Observationsplats

(Opl 6 TG)

1939 - 1945 (mp-3798 D) (Grp 1)

Fårö

Lauterhorn

Observationsplats

(Opl 4 HG)

1939 - 1945 (mp-3798 C) (Grp 1)

Fårö

Lotsplatsen

Sjöfartskontrollstation

(Sks 53)

1939 - 1945

Fårö

Norra gattet (Lotsplatsen)

Kustsignalstation

(KSS 215)

1939 - 1945

Fårö

Norra gattet

Sjöfartskontrollstation

(Sks 480)

 

Fårö

Norra gattet

Kustsignalstation

(KSS 56)

1939 - 1945 (mp-3419)

Fårö

Norra gattet

Bomstängsel

 

1939 - 1945

Fårö

Ryssnäs

Mätstation

(Mst 9 HG)

1939 - 1945 (mp-3798 P) (Grp 1)

Fårö

Ryssnäs

Observationsplats

(Opl 10 TG)

1939 - 1945 (mp-3798 R) (Grp 1)

Fårö

Ryssnäs

Mätstation

(Mst 2 FÅ)

1970 -

Fårö

Ryssnäs

Minspärrtropp

(Mspto 1 BN)

 

Fårö

Ryssnäs

Minspärrtropp

(Mspto RY)

 

Fårö

Ryssnäs

Minstation / Tändstation

 

 

Fårö

Södra gattet

Bomstängsel

 

1939 - 1945

Fårö

Visnäsända

Mätstation

(Mst 6 BN)

1939 - 1945 (mp-3798 N) (Grp 1)

Fårö

Visnäsända

Mätstation

(Mst 1 FÅ)

1970 -

Gammelgarn

Hugrajvs

Stabsplats för spärrkompani "Ljugarn"

   

Gothem

 

Närspaningsradarn PS-72

(NSRR)

 

Gothem

Gothemhammar

Stridsbelysning

(S)

 

Hall

Hallshuk

Mätstation

(Mst 1 HG)

1939 - (mp-1605 A)

Hall

Hallshuk

Observationsplats

(Opl 1 HG)

1939 - (mp-1605 A)

Hall

Hallshuk (Fyren)

Kustbevakningsstation

(Kbs 60)

1939 - 1945 (mp-1605)

Hall

Hallshuk (Fyren)

Kustsignalstation

(KSS 62)

1939 - 1945 (mp-1605)

Hall

Hallshuk

Kustsignalstation

(SS 64)

1905 -

Hall

Vaterriv

Observationsplats

(Opl 1 TG)

1939 - 1945 (mp-1605 B)

Hamra

Faludden (Fyren)

Kustbevakningsstation

(Kbs 55)

1939 - 1945 (mp-2855)

Hellvi

S:t Olofsholm

Mätstation

(Mst 9 BN)

1939 - 1945 (mp-2607 D) (Grp 2)

Hellvi

S:t Olofsholm

Mätstation

(Mst 12 HG)

1939 - 1945 (mp-2607 E) (Grp 2)

Hellvi

S:t Olofsholm

Observationsplats

(Opl 12 HG)

1939 - 1945

Hellvi

S:t Olofsholm

Observationsplats

(Opl 9 BN)

1939 - 1945

Hellvi

S:t Olofsholm

Artilleriobservationsvärn

 

 

Hellvi

S:t Olofsholm

Minspärrtropp

(Mspto SH)

 

Hellvi

Smöjen

Minspärrtropp

(Mspto SJ)

 

Hellvi

Smöjen

Radargrupp

(Rrgrp 8 BN)

 

Hellvi

Valleviken

Militärledsstation

(Mls 425)

Handhar skötsel av militärleder

Klinte

Kalkugnskajen

Minspärrtropp

(Mspto KH / KI)

 

När

När

Minspärrtropp

(Mspto NÄ)

 

När

Stangudden (Fyren)

Kustbevakningsstation

(Kbs 54)

1939 - 1945 (mp-3115)

När

Stangudden (Fyren)

Kustsignalstation

(KSS 58)

1939 - 1945 (mp-3115)

Othem

Asunden

Minspärrtropp

(Mspto 1 SE)

 

Othem

Enholmen

Minspärrtropp

(Mspto 2 SE)

 

Othem

Enholmen

Minspärrtropp

(Mspto 3 SE)

 

Othem

Enholmen

Minspärrtropp

(Mspto SE)

 

Othem

Enholmen

Radargrupp

(Rrgrp)

 

Othem

Enholmen

Signalstation

(SS 3)

 

Othem

Enholmen

Närspaningsradarn PS-72

(NSRR)

 

Othem

Lotsbacken Slite

Stabsplats

(Stabspl)

(För spärrbataljon Slite t o m 1993)

Othem

Klints

Stabsplats

(Stabspl)

(För spärrbataljon Slite fr o m 1993)

Othem

Lotsbacken Slite

Bergrum

 

 

Othem

Lotsbacken Slite

Värn

 

 

Othem

Lotsbacken Slite

Observationsplats

(Opl 13 HG)

1939 - 1945

Othem

Cementa Slite

Mätstation

(Mst 13 HG)

1939 - 1945

Othem

Hamnen Slite

Värn

 

 

Othem

Asunden

Stridsbelysning

(S)

 

Othem

Slite

Kustsignalstation

(SS 68)

1905 -

Othem

Slite

Kustsignalstation

(KSS 257)

1939 - 1945

Othem

Slite

Sjöfartskontrollstation

(Sks 55)

1939 - 1945

Othem

Grunnet

Utpost 27

 

1939 -

Rone

Ronehamn

Minspärrtropp

(Mspto RH)

 

Rone

Ronehamn

Kustsignalstation

(SS 70)

1905 -

Rute

Vestrume

Stabsplats (KA 3)

 

 

Rute

Furillen (Karthaken)

Mätstation

(Mst 5 BN)

1939 - 1945

Rute

Furillen (Karthaken)

Observationsplats

(Opl 12 TG)

1939 - 1945 (mp-2607 A) (Grp 2)

Rute

Furillen (Suderudd)

Mätstation

(Mst 11 HG)

1939 - 1945 (mp-2607 B) (Grp 2)

Rute

Furillen (Suderudd)

Observationsplats

(Opl 8 BN)

1939 - 1945 (mp-2607 C) (Grp 2)

Rute

Furillen (Suderudd)

Observationsplats

(Opl 11 HG)

1939 - 1945

Rute

Furillen (Suderudd)

Stridsbelysning

(4 BN S)

 

Rute

Furillen (Suderudd)

Mätstation

(Mst 7 BN)

1970 -

Rute

Furillen

Radargrupp

(Rrgrp 6 BN E)

 

Rute

Skenholmen (Tungu)

Utpost 25

 

1939 -

Stenkyrka

Lickershamn

Minspärrtropp

(Mspto LI)

 

Stenkyrka

Stenkyrkehuk (Fyren)

Kustbevakningsstation

(Kbs 59)

1939 - 1945 (mp-3385)

Sundre

Hoburgen

Kustspaningsradarstation "Gladan"

(KSRR 445)

 

Sundre

Hoburgen (Fyren)

Kustbevakningsstation

(Kbs 56)

1939 - 1945 (mp-3605)

Sundre

Hoburgen (Fyren)

Kustsignalstation

(KSS 59)

1939 - 1945 (mp-3605)

Sundre

Hoburgen

Kustsignalstation

(SS 71)

1905 -

Visby

Visby hamn

Minspärrtropp Visby hamn

(Mspto VY / VI)

1939 - 1982

Visby

Visby hamn

Minspärrtropp Visby hamn

(Mspto VY / VI)

1982 - 2000

Visby

Lotsstationen

Kustbevakningsstation

(Kbs 58)

1939 - 1945 (mp-2268)

Visby

Lotsstationen

Kustsignalstation

(KSS 61)

1939 - 1945 (mp-2268)

Visby

Visby

Sjöfartskontrollstation

(Sks 51)

1939 - 1945 (mp-2862)

Visby

Visby

Kustsignalstation

(SS 63)

1914 -

Visby

Visby

Militärledsstation

(Mls 12)

Handhar skötsel av militärleder

Öja

Burgsvik

Minspärrtropp

(Mspto BU)

 

Öja

Burgsvik

Sjöfartskontrollstation

(Sks 57)

1939 - 1945

Östergarn

Östergarn

Kustspaningsradarstation "Hingsten"

(KSRR 435)

 

Östergarn

Herrvik

Minspärrtropp

(Mspto HV)

 

Östergarn

Östergarnsholm (Fyrplatsen)

Kustbevakningsstation

(Kbs 53)

1939 - 1945 (mp-1111)

Östergarn

Östergarnsholm (Fyrplatsen)

Kustsignalstation

(KSS 57)

1939 - 1945 (mp-1111)

Östergarn

Kuppen

Kustsignalstation

(SS 69)

1905 -

         
         
 

 

Mätstation Grupp 1

Mst Grupp 1

1939 - 1945 (mp-3798)

 

 

Mätstation Grupp 2

Mst Grupp 2

1939 - 1945 (mp-2607)

 

 

Observationsplats Grupp 1

Opl Grupp 1

1939 - 1945 (mp-3798)

 

 

Observationsplats Grupp 2

Opl Grupp 2

1939 - 1945 (mp-2607)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig