Föregående sidaa

Sveriges finaste Lv-skjutbana på I 18 ger fenomenresultat

Övningsskjutning med luftvärnskulspruta

 i dubbellavettage. Kulsprutebanan är Sveriges modernaste.

(27/3 1940) Det gotländska luftvärnets effektivitet var det starkaste intrycket från frontresans andra dag. Även då sken en härlig vårsol över snövidderna men temperaturen höll sig lagom frisk, några grader under nollstrecket. I varje fall var kylan tillräckligt bitande för att göra sig påmind genom de civila överrockarna ute på Hällarna vid Visborgs slätt, där landets nyaste, största och modernaste luftvärnskulsprutebana demonstrerades av överstelöjtnant M. E. Hedenlund, en av de många officerare som nedlagt och nedlägger ett energiskt och outtröttligt arbete på stärkandet och övandet av speciellt landstormstrupperna, som numera i de flesta fall stå i nivå med de bästa linjetrupperna. Vilket ju endast är som det skall vara, eftersom landstormen här på Gotland har uppgifter som endast tillkommer linjetrupperna i andra landsdelar.

 

Luftvärn är någonting som aldrig blir riktigt färdigt. Allting kan aldrig skyddas hundraprocentigt, ens med världens bästa luftvärn, men man vill ju skydda så mycket som möjligt, och därför bör det sägas ut att vi behöva ännu mer luftvärn. Vilket som sagt inte betyder, att en fiende i luften ostraffat kan nalkas våra kuster. Tvärtom torde det komma at bli mycket hett om öronen för honom, och i själva verket äro vi redan ganska nära det tillstånd som talas om i uppropet om jaktplan för Gotland, nämligen att inget fientligt flygplan skall kunna oskatt återvända från en raid mot den gotländska kusten.

Utbildningen av luftvärnsartillerister och kulspruteskyttar pågår med oförminskad iver, och när nu Sveriges största skjutbana i branschen är klar på hällarna kommer utbildningen att gå ännu snabbare. Inte mindre än 20 luftvärnskulsprutor kunna på en gång peppra sina tavlor på detta skjutfält, vars enda nackdel är blåsten. Men blåst äro gotlänningarna vana vid.

Det är intressanta anordningar vi få se här. En lång rad ställningar för tavlor, 20 stycken, och tavlorna ha sitt särskilda intresse eftersom de äro konstruerade efter den nya skjutinstruktionen som är så färsk att den ännu inte lämnat tryckpressarna. Kring varje tavla finns uppsatt små flygplansilhuetter, som motsvara vissa lägen i verkligheten.

Målbestämningen sker på vanligt sätt, pjäserna riktas mot målfigurerna, och om alltsamman görs på rätta sättet sitter kulkärven mitt i tavlan. När skyttarna blivit litet mer försigkomna få de pröva sina talanger på den s. k. paddan, som består av ett slags drake vilken bogseras fram över en konstruktion av linor på höga master. Hastigheten är anpassad så att den motsvarar ett riktigt flygplans fart och så gäller det att sätta skotten rätt på några sekunder. Ty man har inte lång tid att vinka på när det gäller flygangrepp.

  

Väldig förbättring av skjutresultaten.

Luftvärnskulsprutorna användas endast mot flygare på lägre höjd, upp till 1,000 m. Sedan de ettriga Boforskanonerna vid – de skjuta förresten bra även på kortare avstånd. Och en luftvärnskulspruta nu är inte detsamma som för några år sedan. På grund av den förbättrade utbildningsmetoden vid den nya banan har träffsäkerheten drivits upp med 30-40 procent, och projektilerna ha förbättrats. Numera finns även pansarbrytande kulspruteammunition med stor genomslagskraft, och eldhastigheten är närmare 800 skott i minuten.
− Skytte har alltid legat för gotlänningarna, säger överstelöjtnant Hedenlund, som är mycket nöjd med sina elever. – Hittills ha de skjutit bra, nu hålla vi på att lära dem skjuta fort också, och de tycks trivas lika bra med det.

I förbifarten kasta vi ett öga på en vanlig kulspruta som ligger och knattrar mot ett mål ”någonstans”. Det är en grupp studenter som utbildas av en sergeant. Om någon frågar var målet finns, så får man den förbluffande upplysningen att det är osynligt. ”Sprutorna” skjuta med hjälp av sina kikarsikten, fina riktinstrument och eldledning mot osynliga mål precis som artilleriet. Man kan alltså ligga på ena sidan av en sluttning och knäppa en fiende på andra sidan backen, om den inte är för brant.

Vad skall nästa steg i utvecklingen bli – att skjuta runt hörn?  (Källa: 276)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig