Föregående sidaa

Allvädersluftvärn åter till Gotland 1987

Av Rutger Edwards

Eldledning vid centralinstrumentering 790

När cig (centralinstrumentering) m/48 föll för åldersstrecket omkring 1980 och robotsystem 70 infördes, försvann också det gotländska luftvärnets allväders-kapacitet. På ön fanns endast luftvärn som kunde verka under dygnets ljusa del. Denna allvarliga brist kvarstod ända till 1987, då ett kompani med cig 760 överfördes från fastlandet. Det är i år alltså 25 år sedan. Det överförda kompaniet var 2.kompaniet ur 18.lvbataljonen, en bataljon i Lv 3 krigs-organisation.

 

Organisation och uppgifter

Kompaniets organisation var den sedvanliga för ett lvkompani med stabstropp, trosstropp, stridsledningstropp och tre lvplutoner. Personalstyrkan var 230 man. Lvplutonerna var stora, materieltunga och var organiserade i chefsgrupp, eldledningstropp med en cig 760 och två pjäsgrupper med 40 mm lvakan m/48, totalt 56 man. Kompanierna hade i mitten av 80-talet omorganiserats och modifierats så att det innehöll både äldre och nyare materiel. En av de viktigaste förändringarna var i den för luftvärnsstriden så väsentliga sambandsfunktionen, där plutonernas omoderna Ra 120 byttes ut mot Ra 146. Spaningsradarn utrustades med den kraftfulla Ra 421 och radartroppen fick fler högantenner. Sammantaget gav det kompaniets sambandssystem en större funktionssäkerhet och räckvidd. Den omoderna Ra 122 fanns endast kvar i kompaniets observationsnät. Övriga noterbara förändringar var att dubbel lvkulspruta m/36 utbyttes mot ksp 58 och att alla pjäserna drogs av lastterrängbil 934, vilket ökade kompaniets terrängframkomlighet. Viktigt var också att ett begränsat antal kulspränggranater med radarzonrör tillfördes varje pjäsgrupps ammunitionsutrustning. Dessa dyra granater skulle främst användas vid bekämpning av små mål som t.ex kryssningsrobotar. Lvplutonens personal var som tidigare uppdelad i två avlösningar medan stridsledningstroppen fått ökad uthållighet genom att den nu hade tre avlösningar. Uppgiften för kompaniet var hela tiden skydd av Visby flygfält och två av plutonsstridsställningarna byggdes ut med fortifikatoriskt skydd. Ställningen vid Bingers kvarn finns fortfarande kvar. Krigsplacerad chef för kompaniet var under hela perioden kapten Ulf ”Puen” Nilsson med ställföreträdare kapten Birger Björkegren.

 

Modifieringar

Omkring 1990 genomfördes ett antal modifieringar av luftvärnssystem 48. Cig 760:s analoga elektronrörskalkylator ersattes med en digital kalkylator vilket gjorde systemet snabbare och minskade reaktionstiderna. En laseravståndsmätare, parallellkopplad med radarn, infördes för att kunna mäta avståndet till målet vid elektronisk störning. De tunga eldledningskablarna mellan cigen och pjäserna ersattes av vanliga telefonkablar, s.k. DL, vilket minskade grupperingstiderna. En simulator var fast monterad i cigen, vilket medgav utbildning av servisen i strid mot luftmål under eldberedskapen. Efter modifieringen benämndes systemet cig 790. Ytterligare förändringar gjordes både på cigen och på pjäserna och kompaniets spaningsradar utbyttes mot den moderna PS 90.

 

Epilog

Eldledningsutrustning cig 760 infördes i luftvärnet med början omkring 1964. Till Gotland kom systemet och därmed åter allväderskapacitet 1987 och utbildning på cig 760 genomfördes åren 87/88 och 88/89. Våra till cig 790 modifierade enheter levererades månadsskiftet november-december 1989 och grundutbildning skedde med en pluton i taget åren 89/90-92/93. Funktions-KFÖ (krigsförbandsövning) genomfördes våren 1995. Vid försvarsbeslut 1996 beslöts att luftvärnsbataljonerna 48 med cig 790 skulle utgå ur krigsorganisationen. Cig 760/790 var i tjänst i drygt 30 år. (Källa: P 18 A 7 • Lv 2 • KA 3 Kamratförenings tidning 1-2012)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig