Föregående sidaa

Luftvärnet på Visborgsslätt

Annorlunda militär operation

Lv 2 håller på att flytta från A 7 till P 18-kasern

Av OLA SOLLERMAN

En något annorlunda flyttning håller på att ske i Visby i dagarna. Ett helt militärförband. Lv 2, håller på att flytta från A 7-området till P 18!

Tanken är att flyttningen bara skall vara tillfällig för ett år eller två. Men det är också möjligt att luftvärnarna aldrig återvänder till A 7-området, där de varit inhysta i över 70 år.
− Allt beror egentligen på ÖB:s utredning om hur det skall bli med pansarutbildningen på Gotland efter regeringens beslut om Martille. Om pansarutbildningen skärs ned och det blir plats över på P 18 då får vi nog stanna kvar där, gissar Lv 2-chefen överstelöjtnant Lars Brunnberg.

 

LÅNG HISTORIA

Skälet till att Lv 2 flyttar till Visborgsslätt och P 18 är egentligen en lång och krånglig historia. I kort version lyder den så här:

Den ena av Lv 2:s två kaserner är i dåligt skick och behöver renoveras. Arméchefen beviljade upprustning och 1,5 miljoner kronor anslogs.

De beslöts att Lv-förbandet under renoveringens gång skulle flytta över till P 18. Den andra Lv-kasernen, som nyligen renoverats, skulle lånas till A 7 som tillfälligt är i behov av större utrymme.

Men så kom regeringens nej till nytt övningsfält. Det förändrade läget och ÖB tillsatte en utredning för att utreda pansarutbildningens framtid på Gotland. Och renoveringen av Lv-kasernen sköts upp!

 

FLYTTAR ÄNDÅ

Där stod nu Lv med en kasern utlovad åt A 7, den andra kasernen i så dåligt skick att det även utan renoveringen skulle kosta en bra slant att använda den. Bara att klara kraven på brandskydd och liknande skulle kosta mellan 100 000 och 200 000 kronor.
− Så vi beslöt att flytta ändå till P 18 och där vänta på ett nytt beslut om renovering av vår kasern, förklarar överstelöjtnant Brunnberg.
− Hur länge vi blir kvar på P 18 är inte avgjort. Min högst personliga bedömning är att vi blir kvar det här utbildningsåret plus ytterligare något år. Men vi kan också få stanna på P 18 för gott, kommenterar Lars Brunnberg.

 
”KNÖLIGT”

Flyttningen till P 18 har redan börjat. I dagarna har ett 50-tal man flyttat över. I morgon kommer drygt 200 nyinryckta luftvärnare till Gotland De får rycka in direkt till Lv 2:s nya förläggning på P 18. Där lånar Lv i första hand kasern Gunnfjaun.

Lv-staben, den administrativa delen av förbandet, blir dock kvar på sin nuvarande plats. Kvar blir också pjäshallarna med lv-pjäserna.
− Det innebär att vi får pendla mellan P 18 och Lv 2 en hel del, vilket naturligtvis stjäl utbildningstid och kostar lite mera, kommenterar Lars Brunnberg.
− Flyttningen kan också innebära vissa nackdelar för de värnpliktigas bekvämlighet. De får bättre förläggningar men hamnar samtidig på ett större förband där trycket på vissa gemensamma lokaler är större.
− Vi får också bryta invanda rutiner, vilket kan vara besvärligt. Det kommer att bli lite knöligt – men långtifrån någon katastrof, sammanfattar Lv 2-chefen. (Källa: 275)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig