Föregående sidaa

Lv 2  Gotlands luftvärnskårs

 

kamratförening

Lv 3 G kamratförening bildades den 25 juni 1945. Styrelsen bestod av ordföranden, kapten Ewald Fock, vice ordförande, löjtnant Ivan Sellin, sekreterare, styckjunkare Carl Fredrik Carlsson och kassör, värnpliktige Åke Andersson.

Den 3 oktober 1962 sammanslogs A 7:s och Lv 2:s kamratföreningar till A 7 / Lv 2 kamratförening. Ordförandeskapet växlade mellan cheferna för A 7 och Lv 2. Föreningen verkade i dryga trettio år, men i samband med Lv 2 50-årsjubileum den 28 maj 1994 bildades Lv 2 kamratförening.

 

A 7:are får nya kamrater

Startskottet har gått för en ny aktiv period i de militära kamratföreningarnas verksamhet här på ön. A 7:s kamratförening – 25-årig och med nära halvtusendet medlemmar – har i dagarna börjat sin preliminärt beslutade samverkan med Lv 2 G:s kamratförening. De förenade styrelserna har diskuterat framtidsplaner. Föreningskamraterna har att vänta mycken trevnad.

Redan den 23 oktober, då man räknar med att träffas vid torsdagsärterna i A 7:s matsal, hoppas man kunna dela ut det första kamratbladet. Hänt och bevänt på A 7 och Lv 2; Var är de nya – och vart for ”de gamla”? – sådana intressanta glimtar skall artillerister och luftvärnare få åtminstone varje halvår.

I vinter återkommer samkvämen. Siktet är inställt på nästa mål: Fredsförplägnad och kringgående (strategiska) dansrörelser med damer i Hemse på nyåret. Och när MB så småningom bjuder på realistisk övning i avvärjande kustförsvar har kamratföreningen beställt åskådarplatser på första parkett. (Gotlänningen 8/10 1962)     

 

Den 3 mars 1996 bildades en stockholmssektion under ordförandeskap av Göte Lundqvist, tidigare aktiv officer på Lv 2. Sektionen är inte längre aktiv.

 

Gotlands Luftvärnskårs Kamratförening

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig