Torpedanfall mot S/S Gute i januari 1945

 
Fartyget byggdes 1926 vid Nüskes varv i Stettin. 40 meter lång, 8 meter bred. Maskinen var en 3-cylindrig trippelångmaskin. 1947 såldes fartyget ill Åland och döptes om till "S/S Åland". Blev upphuggen 1959.
   

TORPEDANFALL ÄVEN MOT GUTE

Gotlandsångaren Gute utsattes på torsdagseftermiddagen för torpedanfall 20 distansminuter sydsydost Landsort under färd Visby-Stockholm, meddelar försvarsstaben. Fartyget träffades inte av torpeden. Gute, som befann sig i sällskap med ångaren Visby, åtföljdes av minsveparna Landsort och Arholma. Samtliga inkommo vid 17-tiden till Nynäshamn.

Befälhavaren på minsveparen Landsort, kapten H. O. A. Emmanuel, uppgav sedan fartyget angjort Nynäshamn strax före kl. 17 följande: Visby och Gute befunno sig på nordgående omkring 20 distansminuter sydsydost Landsort fyr när man från Gute kl. 13,05 observerade en torpedbana från nordost mot fartyget. Gute signalerade med ångvisslan och angav torpedbanans riktning samt verkställde jämte Visby undanmanöver.

Den ost om de båda gotlandsbåtarna gående minsveparen Landsort satte omedelbart högsta fart, styrde mot den av Gute angivna positionen och utförde sjunkbombanfall. Minsveparen klargjorde därefter för nytt sjunkbombanfall, men då man inte kunde observera någonting ytterligare fortsatte samtliga fartyg in i Stockholms skärgård. Visby och minsveparna gingo in till Nynäshamn under det att Gute fortsatte till Stockholm, dit den anlände natten till torsdagen. Sikten var vid tillfället dålig på grund av dis, svag dyning och laber bris.

  

TORPEDBANAN 50 METER FRÅN GUTE

Förhör hölls på fredagen med befälhavare och besättning på "Gute" med anledning av torpedskottet mot fartyget. Befälhavaren, kapten Friberg, uppgav, att han var i sin hytt, då torpedbanan upptäcktes. Sedan Gute girat undan torpeden såg kapten Friberg torpedstrimman 30-40 meter från fartygssidan om babord. Han var övertygad om att strimman förorsakats av en torped. Förste styrman Castlander befann sig på bryggan, då han omkring kl. 12,50 fick se en skarp vit krusning strax om babord på ett avstånd av uppskattningsvis 75-100 meter. Han gav då rorängaren order att gira upp till en kurs parallell med torpedbanan. Även Castlander ansåg utan tvekan att strimman orsakats aven torped. Även andre styrman, rorgängaren, utkiken och en smörjare uppgav att de sett torpedstrimman.

 

VISBYS 60 PASSAGERARE FINGO GÅ I LIVBÅTARNA

Om torpedanfallet mot gotlandsångaren Gute på torsdagen meddelades vidare, att ångaren Visby vid tillfället gick på cirka 700 meters avstånd från Gute. Då sikten var dålig var det därför svårt att från Visby iaktta något i detalj av angreppet. På Visby vidtog man vid anfallet alla försiktighetsåtgärder. Passagerarna rogo på sig livbälten och livbåtarna bemannades och svängdes ut. Då man kunde befara att någon ytterligare torped skulle avskjutas beordrades de ombordvarande att gå över i livbåtarna. När faran var över kunde samtliga utan skador gå ombord igen.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig