Sjöinformationskompani Visby  - (Ssk Vby)

Tidigare kallades Sjöinformationskompaniet för Sjöstridskompaniet. Försvarsmakten bedriver i dag en rikstäckande sjöövervakning från sex sjöinformationskompanier från Göteborg via Malmö, Karlskrona, Visby, Muskö till Härnösand. Kompanierna sammanhålls organisatoriskt i en sjöinformationsbataljon som ingår i Marinbasen.

Sjöövervakning bedrivs i fredstid huvudsakligen i tre syften:

1) Utbilda marinens personal för det operativa ledningssystemet.

2) Hävda Sveriges territoriella integritet.

3) Lämna sjölägesinformation för civila behov. Sedan år 2000 finns det ett direkt uttalat ansvar för Försvarsmakten att bedriva sjöövervakning både för militärt och civilt bruk. Sjöövervakning genomförs numera även i internationell samverkan.

Sjöinformationskompani Visby (Ssk Vby) svarar inom ramen för den rikstäckande sjöövervakningen för ett stort område i Östersjön. 

Ssk Vby består av en Sjöcentral i Visby och ett basområde med fartyg (vedettbåt) i Fårösund. Bemanningen är: 9 st yrkesofficerare, 10 st civilanställda samt 16st värnpliktiga.

 

Sjöbevakningscentralen vid MKG flyttades 2005 till en byggnad intill polishuset i Visby. Anledningen till flytten var att man vill ha sjöbevakningscentralen närmare lokalerna där Gotsam finns.

 
 
 

Sjöinformationskompaniet halar flaggan efter 31 år på ön

(2010) Med en smattrande trumpetsignal och i stram givakt tackade i går Sjöinformationskompani Visby för sig efter 31 år. I dag reser delar av personalen med färjan till Nynäshamn och vidare till nya arbetsplatsen på Muskö.

Jag ska börja pendla till fastlandet. Nu får jag ett schema med mer koncentrerat arbete kombinerat med längre ledighet, berättar Annika Kaip som är en av tre som börjar vid Sjöinformationskompani Muskö.
- Det är ett roligt jobb, särskilt dagar när det snurrar till och händer mycket, tillägger hon.
Att ett antal sjöinformationskompanier skulle läggas ned blev känt när ÖB lade fram sin budget på våren 2008. Då talades det om en nedläggning 2014, men redan i går var det dags för avslutningsceremonin.
Formellt upphör inte Sjöinformationskompani Visby förrän vid månadsskiftet, men Muskö tog över bevakningsansvaret redan förra veckan. Av de tidigare sex centralerna blir bara Muskö och Göteborg kvar.

 

 
Mycket på gång
- Gotland är en viktig ö för försvarsmakten, och sjöövervakningen är vital. Vi kan inte negligera det som händer i Östersjön nu när Nord Stream bygger gasledning, sjötrafiken ökar och ryska flottan visar ett nyvaknat självförtroende, sade kommendör Bo Rask som talade vid nedläggningsceremonin.
- Men vi måste se över våra kostnader, och tekniken gör det möjligt att ha lika god övervakning från färre platser.
Nedläggningen berör tio civilanställda, sex officerare och tio värnpliktiga. De värnpliktiga har redan flyttat över till Muskö, där de muckar i juni. Dit flyttar även en civilanställd och två officerare.
 
"Filial" blir kvar
Under gårdagens ceremoni talades det om den goda anda mellan myndigheter som byggdes upp under Gotsam-tiden. I huset intill polishuset blir gränspolisen, Kustbevakningen och Tullen kvar - och även sjöbevakningen i form av en mindre grupp. Visbykompaniets chef Magnus Thorn ska tillsammans med officerarna Kent Karlsson och Markus Sjölund, samt civilanställde teknikern Bernt Enderberg, bilda en "filial" till Musköcentralen för att upprätthålla kontakten med myndigheterna på Gotland. Flera av dem som drabbas av nedläggningen har hittat andra jobb, men för några är framtiden oviss. De får stöd av Trygghetsstiftelsen under en övergångsperiod. (Källa: 307)

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig