Sliteångaren "Gaist" minsprängd 25/9 1947

Lastångfartyg. Byggd 1916 på Torskogs varv i Torskog, Sverige. Fick namnet Paridon och var beställd av Rederi AB Horn. Längd: 46,24 meter. Bredd: 8,11 meter. Djupgående: 3,59 meter. Bruttodräktighet: 495 registerton. Nettodräktighet: 245 registerton. Dödvikt: 650 ton. Huvudmaskineri: 2-cyl. compoundångmaskin tillverkad av varvet. Maskinstyrka: 310 hkr. 20/11 1945 såld till skeppsredare Robert Myrsten, Slite. Fartyget bytte då namn till Gaist.

 

Lastfartyget Paridon senare "Gaist"

 

Gaist var på väg från Gävle till Stettin (Szczecin) med last av järnmalm. Då Gaist 25/9 1947 befann sig i farvattnen utanför Swinemünde (Świnoujście) minsprängdes fartyget kl. 10.40. Det malmlastade fartyget sjönk snabbt, men besättningen på 13 man hann rädda sig i livbåtarna och på flottar. Efter några timmar bärgades männen av ett passerande fartyg och infördes till Swinemünde.

 
 
 

SLITEÅNGAREN ”GAIST” MINSPRÄNGD

Fartyget till botten, besättningen oskadd

Ångaren Gaist av Slite har enligt telegrafiskt meddelande till redaren, dir. Robert Myrsten minsprängts i södra Östersjön. Fartyget gick efter att par timmar till botten. Man antar att fartyget skadats av antingen en akustisk eller magnetisk mina. Ingen av besättningen skadades. Den räddades efter några timmar av ett annat fartyg och infördes till en plats i närheten av Swinemünde.

Gaist var på väg med last av järnmalm på 608 ton från Stockholm till Stettin. Minsprängningen ägde rum cirka 15 distansmin. (27,780 m. från Swinemünde. Sikte var klar och utkiken hade ej observerat någon mina, vilket ger anledning förmoda att den var förankrad under vattnet. Explosionen, som ägde rum strax före kl. 11 på torsdagsförmiddagen (25/9 1947), uppges ha skett 5-6 meter midskepps.

Krevaden var mycket kraftig, och det måste betecknas som mycket märkligt att ingen människa skadades. Maskinen blev illa åtgången och stannade omedelbart. Även inredningen förstördes med påföljd att besättningsmännen inte kom åt att hämta sina tillhörigheter innan de klev i livbåten. En av Gaists två räddningsbåtar ramponerades vid explosionen så svårt att den inte kunde användas, men den till tretton man uppgående besättningen fick plats i den återstående båten.

Man höll sig till en början avvaktande, men när det blev klart att fartyget skulle sjunka, gick man i livbåten. Efter cirka två timmar hade Gaist gått till botten. Räddningsbåten drev omkring några timmar innan den observerades av ett annat fartyg och infördes till en plats intill Swinemünde.

Först efter halvtannat dygn kom fartygets befälhavare, sjökapten Uno Olsson, Stockholm, i förbindelse med svenska konsulatet. I lördags morse meddelade han skeppsredare Myrsten om sprängningen. Besättningen befanns sig då i Stettin, där förresten sliteångaren Othem låg för tillfället. De skeppsbrutna kommer troligen att resa hem med färjan Drottning Viktoria. Enligt uppgift kommer sjöförklaring att äga rum i Gdańsk.

 

Inga gotlänningar ombord

Gaist hade tretton besättningsmän, varav dock ingen var gotlänning. Bland besättningen var åtskilliga utlänningar, bl. a. fem finnar och en spanjor.

Fartyget är på 301 nettoregisterton och lastar 650 ton. Det byggdes 1916 i Torsberg vid Göta kanal och inköptes förra året av skeppsredare Myrsten. (Källa: 431)

 
 
 

Sliteångaren Gaist minsprängd vid tyska kusten.

Hela besättningen räddad.

Torsdagen den 25 d:s blev Sliteångaren Gaist, tillhörig skeppsredare Robert Myrsten i Slite, minsprängd utanför Swinemiinde och sjönk efter ett par timmar. Ingen av besättningen, 13 man, blev skadad och alle man gingo i den ena livbåten och tog sig med denna i land. De kunde endast bärga obetydligt av sina tillhörigheter och av fartygets papper fick kaptenen, Uno Olsson från Stockholm, endast med sig en del. Då besättningen hamnade i den ryska zonen, dröjde det en och en halv dag innan man fick sätta sig i förbindelse med hemorten.
Direktör Myrsten hade igår afton ett samtal `med kapten Olsson i Stettin, varvid denne meddelade något om olyckan. Ångaren var på väg från Stockholm till Stettin med last av 608 ton malm. Minsprängningen ägde rum på torsdagsförmiddagen kl. 10,40 c :a 15 distansminuter norr om Swinemiinde och minan tog ungefär tvärs bryggan. Vid explosionen torde maskinen ha skadats, då den stoppade och all inredning inombords förstördes vid skrällen, men genom en underlig ödets nyck blev ingen ombord skadad. Fartygets ena livbåt förstördes vid explosionen men den andra lyckades man få ut, varefter man gick i densamma, då ångaren när som helst kunde gå till botten. Fartyget tog in vatten och sjönk dock först efter c:a 2 timmar. Besättningen rodde mot land och kom så småningom in till Swinemiin de. Denna plats ligger emellertid i den ryska zonen och man kvarhölls där 1 1/2 dygn innan man fick tillåtelse att sätta sig i förbindelse med svenska myndigheter och hemlandet. Besättningen medföljde sedan en motorseglare in till Stettin, varifrån man idag skulle fortsätta till Gdynia för att sedermera resa hem med färjan Drottning Victoria.
Gaist, som tidigare hette Paridon, byggd 1916 i Torskog, var på 650 ton d. w. Den inköptes för några år sedan av skeppsredare Robert Myrsten och fick då sitt nuvarande namn. Fartyget o. lasten voro givetvis assurerade men alldeles oavsett detta gör ägaren förlust, då det som bekant nu råder brist på goda fartyg och nybyggen ta orimligt lång tid. (Källa: 444)

 
 
 

Allt huller om buller när Sliteångaren blev minsprängd

Trelleborg 3/10 (TT). Besättningen från det vid Stettin i förra veckan minsprängda ångaren Gaist av Slite anlände på torsdagen (2/10 1947) till Trelleborg med ”Drottning Victoria” från Gdynia.

Enligt vad en besättningsman berättar för St. T. inträffade explosionen akterut, och fartyget började genast sjunka. Vid detonationen kastades allt huller om buller i fartyget, och i pentryt slets spisen loss och kastades upp i luften, varvid den 14-årige mässpojken erhöll brännskador på ryggen och axlarna. Dessa är emellertid nu läkta. Samtliga övriga besättningsmän undkom helskinnade. De gick samtliga i den ena livbåten, då den andra krossats vid explosionen. Man höll sig avvaktande i närheten av Gaist, men först efter två timmar höjde sig fartyget med stäven och sjönk sakta i djupet med akterns före. Besättningen rodde därefter omkring en timmes tid, då den togs omhand av en tysk fiskebåt, som landsatte den i Swinemünde.

Gaist mätte 650 d. w. och var på väg från Stockholm till Stettin med 208 ton malm. Fartyget tillhörde Myrstens rederi i Slite och gick under befäl av kapten Uno Olsson, Stockholm. (Källa: 432)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig