Ubåtsbas på Gotland

Det finns många gissningar och skrönor om att det funnits en ubåtsbas på Gotland. Många militärhistoriker säger att så aldrig varit fallet. Men som man säger, ingen rök utan eld. På Gotland har det länge pratats om en ubåtsbas. Personer har sätt mörka siluetter smyga fram längs kusterna.

För några år sedan fick jag möjligheten att fråga en hög officer som hade tjänstgjort inom marinen på Gotland. Enligt honom skulle det ha funnits en "bunkringsbas för ubåtar". Han berättade dock inte var men han gav vissa antydningar. "Leta efter det djupaste stället runt Fårös kust och där det finns en bra hamn". Vad man då kan se på en karta så ligger hamnen vid Lauter närmast för en gissning. Sammanfattningsvis kan man då dra slutsatsen att det har funnits en bunkringsbas för ubåtar på Gotland.

Kajen vid Lauterhorn. Numera är det mesta raserat

U-båtarna Najaden och Sjöormen bunkrar upp i Fårösund 1949

   
Ubåtar i Fårösund. Bl a Neptun. Sune Essemyr berättar att de fick följa med på en tur och att ubåten dök utanför Lauters. (Foto från Mats Essemyr).

 

Den 24 november 1997 anlöpte Neptun Marinhamnen vid KA 3 för att komplettera förråd med mera. Möjligheten att ta emot fartyg i denna storleksklass och djupgående har möjliggjorts genom den utbyggnad och muddring som marinhamnen genomgått, Fartygschef på Neptun vid besöket i Fårösundsbasen var Örlogskapten Peter Erlow.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig