Ryska ubåtar vid Fårö

2/8 1929

Fem ryska ubåtar uppenbarade sig i morse ute vid Salvorev vid Fårö nordöstra udde. Flyget från Fårösund gick ut för att titta närmare på besökarna, som då avlägsnade sig. Något tvivel om fartygens identitet finnes icke. (Källa: 1046)

 

Ubåtarnas närgångenhet. Svenska flottan ansåg sig böra inställa sina luftövningar

Som Gotlands Allehanda på tisdagen meddelade voro natten till tisdagen fyra ubåtar, samtliga av rysk nationalitet, synliga vid Salvorev, vilket gav anledning till att flyget från Fårösund gick ut för att närmare konstatera faktum.

Det meddelas nu, att svenska kustflottan, som under pågående operativa övningar natten till tisdagen skulle utföra mineringar i de gotländska farvattnen, på grund av de främmande örlogsmännens närgångenhet ansågo sig böra inställa dessa. Enligt Dagens Nyheter avbröt kustflottan övningen och återvände till sin bas i Stockholms skärgård.

Undervattenbåtarna buro ingen flagga utan endast en vimpel. Genom deras nummer ansåg man sig kunna fastställa, att de voro ryska.

De närgångna gästerna bröto emellertid icke mot någon internationell överenskommelse, alldenstund de gingo en distansminut utanför tremilsgränsen och hade lantärnorna tända.

Det hör numera snart sagt till ordningen, att under den tid på sommaren, då den svenska flottan har sina övningar i Östersjön, något ryskt flottdetachement uppträder i en besvärande närhet av de svenska fartygens farvatten. Detta vittnar icke om något mera, utpräglat sinne för takt och internationell hövlighet. Det behöver knappast sägas, att det varit föga lämpligt, att de ryska ubåtarna skulle varit i tillfälle att observera den svenska flottans operationer, då den övar minläggning vid de gotländska kusterna. Den svenska flottans inställande av de pågående övningarna var därför en fullständigt självfallen åtgärd. (Källa: 1047)

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig