Ubåtsobservation

17/4 1945

17/4 1945 anbefallde chefen Gotlands marindistrikt att tillsvidare en hjälpvedettbåt skulle avpatrullera kuststräckan Högklint - Hallshuk i omedelbar närhet av de svenska fiskebåtar som bedrev fiske där. Åtgärden var föranledd av rapporter om misstänkta fartyg som siktats av fiskare på Gotlands västkust.

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig