Ubåtsincident utanför Slite

13/5 1975

I slutet av maj 1974 avslöjades två "ubåtsbesök", ett i Kappelshamnsviken och ett utanför Slite. Mot båda intrången gjordes militära insatser. Här nedan skall det förstnämnda "besöket" skildras aven som deltog ombord på bevakningsbåt 71. Incidenten väckte stor uppmärksamhet och skapade stora rubriker både utom och inom landet.

 

 

En främmande u-båt upptäcktes inne på svenskt vatten utanför ön Majgu i Slite skärgård. Signalsjunkbomber fälldes från en av kustartilleriets bevakningsbåtar och jagaren Östergötland. Även helikoptrar deltog i spaningarna. Senare på kvällen meddelade försvarsstaben att man inte längre hade hydrofonkontakt med u-båten. (Källa: 1361)

 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig