Ubåtsincident utanför Gotska Sandön

4/10 1975

(4/10 1775) En främmande u-båt upptäcktes vid Gotska Sandöns nordvästra spets. Natten innan (3/10 1975) hade en okänd helkopter siktats utanför Slite. Flygspaning, enheter från kustflottan, övade samtidigt förband ur marinens beredskapstroppar på Gotland, hemvärn och kustbevakning sattes in i spaningen efter dem, emmelertid utan något resultat. (Källa: 1362)

 
 
 

Det var en kränkning: Utländsk u-båt och flyg utanför Gotland

(6/10 1775) En främmande u-båt siktades klockan 09.45 vid Gotska Sandöns nordvästra spets på lördagen. Natten till lördagen iakttogs ett främmande flygplan, troligen en helikopter, en halvmil från Slite. Detta meddelar försvarsstaben som betecknar båda händelserna som kränkningar av svenskt territorium.

Flygspaning, enheter från kustflottan övade förband ur marinens beredskapstroppar på Gotland, hemvärn och kustbevakning har satts in i spaningen efter det flygande föremålet och u-båten, meddelar försvarsstaben.

- Det flygande föremålet rapporterades av hemvärnsgruppchef Gösta Stenberg, Boge, utanför Slite. Dessutom hade två döttrar till en major hört flygplanet som uppges kan ha varit en helikopter, säger överstelöjtnant Sven Alm till TT.

- Dessutom har två spaningsradarstationer sett flygplanet som rörde sig först över östra Gotland och sedan vände och flög tillbaka söderut. Från vilket land eller vilken typ av flygplan kan inte med bestämdhet avgöras.

- Vi kan givetvis inte med hundra procent säkerhet säga om det verkligen rör sig om en olovlig överflygning av främmande flygplan, menar överstelöjtnant Alm.

- Beträffande u-båten anser vi att uppgiften är hundraprocentigt tillförlitlig. En tillsynsman på Gotska Sandön såg ett u-båtstorn vid öns nordvästspets. Han kunde inte avgöra vilken typ eller nationalitet som u-båten kan ha haft. (Källa: 1386)

 
 
 

Ingen lösning på u-båtsmysteriet

(7/10 1775) På måndagen inställdes spaningarna, som sattes igång med anledning av uppgifterna om att en främmande ubåt och ett främmande flygplan eller helikopter ha varit synliga vid norra Gotland i helgen.

Mysteriet med u-båten och flygplanet fick ingen lösning. Man kan inte säga något bestämt om vem eller vilka som iakttagits.

- Vi satte in de spaningsresurser som fanns tillgängliga och lämpliga för det här spaningspådraget, säger man på försvarsstabens informationsavdelning. Men något direkt positivt resultat gav inte spaningarna.

Det var redan strax före klockan 10 i lördags (4/10 1975) förmiddag som larmet kom om att en främmande ubåt siktats vid Gotska Sandöns nordvästra spets. En tillsynsman på ön såg ett ubåtstorn till havs. Han kunde dock inte närmare ange vilken typ av u-båt eller vilken nationalitet det kunde vara.

Ett flygande föremål, troligen en helikopter rapporterades under natten en halvmil från Slite. Rapporten kom från hemvärnsgruppchef Gösta Stenberg. Två kvinnor säger sig också ha hört ett okänt flygplan. Från två spaningsradarstationer rapporteras också att man iakttagit ett flygplan, som rörde sig över östra Gotland och sedan vände och flög söderut igen. (Källa: 1942)

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig