Främmande ubåt utanför Gotland!

26/8 1986

Gotländska fiskare slog larm

Besättningen på en gotländsk fiskebåt uppgav sig vid 20-tiden på tisdagskvällen (26/8 1986)  ha sett vad som skulle kunna vara en främmande ubåt mellan Östergarn och Slite.

Enligt försvarsstaben har militären satt in ”tillgängliga resurser” i spaningarna efter den misstänkta ubåten, men man vill inte precisera vilka.

−Resurserna för ubåtsjakt är ju utspridda, säger man på försvarsstabens informationsavdelning.

−Vi tar denna rapport på stort allvar, men vill betona att den är bara en rapport bland många andra.

Enligt de uppgifter som fanns tillgängliga sent på tisdagskvällen skulle besättningen ha iakttagit dels vågsvallet och dels de master som sitter på ett ubåtstorn.

Försvaret analyserade på tisdagskvällen uppgifterna från besättningen på fiskebåten samtidigt som spaningarna pågick.

Vad spaningarna exakt innebär vill stabschefen vid MKG, Göte Dygéus, inte kommentera

−Vi hör besättningen, undersöker området och håller försvarsstaben informerad.

Bland annat skall kustbevakningens TV 101 ha gått till den aktuella platsen. (Källa: 1096)

 

Spaningarna forsätter

Det gjordes natten till onsdagen inga nya observationer i det område utanför Gotland, där två fiskare på tisdagskvällen såg något som kan ha varit en främmande ubåt.

−Vi fortsätter utvärderingen av rapporten och de observationer som gjorts. Det pågår spaning med de resurser som finns där men hur vi arbetar går vi inte närmare in på, sade Hans Dahlberg, informationschef på försvarsstaben på onsdagsmorgonen.

−Informationen är av sådan klass att vi tar den på allvar, fortsatte Hans Dahlberg.

Det var två personer på fiskebåten Vingaborg från Slite på Gotland som på en dryg kilometers håll såg två ”ganska grova rör” som stack upp ur vattnet, på väg framåt med god fart.

−Jag tror det var en ubåt, sade Dan Flodins efteråt.

Observationen gjordes omkring halv åtta på tisdagskvällen sydost om Slite, cirka sex sjömil från kusten.  (Källa: 1097)

 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig