Ubåtsobservationer

15/2 1944

15/2 1944 observerades utanför Gotlands västkust, ungefär 5' nord Visby, en u-båt. Händelsen stod sannolikt i samband med senare inrapporterade två stora tyska trupptransportfartyg på sydlig kurs, som samma dag siktats från ett svenskt handelsfartyg 28' nord Visby. Vedettbåten "Snapphanen" genomförde sökning med perifon efter ubåten utan att kunna upptäcka den.

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig