Svensk ubåt kolliderade norr ön igår

27/1 1965

 

 

- Under övningar till sjöss norr om Gotland kolliderade Springaren – en av de ubåtar som i dag besöker Fårösund – tidigt på onsdagsmorgonen med ett okänt fartyg, meddelar Marinens presstjänst.

Vid sammanstötningen fick u-båten, som befann sig i u-läge, lätta materielskador och intog omedelbart övervattensläge. Den låg kvar på platsen ett par timmar utan att upptäcka det andra fartyget. U-båten avbröt övningen och gick in för operation. (Källa: 1931)

 

 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig