Ubåtsobservation

1/2 1945

1/2 1945 rapporterade chefen på minsveparen Landsort torpedskott mot Gotlandsbolagets av minsvepare eskorterade ångaren Gute. Med anledning av det inträffade inställde Gotlandsbolaget turerna under den 2 februari såväl från Nynäshamn som från Visby.

Ubåtsanfallen den 31 januari och den 1 februari föranledde att det bestämdes att "då svenska handelsfartyg åtföljas av svenska krigsfartyg, skall ubåt, som upptäckes i närheten av fartygen under sådana omständigheter, att anfall mot fartygen ägt rum eller kan befaras, omedelbart anfallas."

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig