Ubåtsobservation

10/2 1945

10/2 1945 rapporterade chefen för Gotlands marindistrik att från Hallshuks kustbevakningsstation siktats ett fartyg utan lanternor, troligen ubåt. Fartyget försvann omedelbart. Med anledning därav detacherades Arholma och en hjälpvedettbåt för ubåtsspaning inom territorialvattengränsen Visby - Fårösund under natten.

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig