Ubåtsobservation

9/3 1945

9/3 1945 rapporterade chefen för Gotlands marindistrikt att motorljud, troligen från en ubåt under natten avlyssnats i farvatten NNV Stora Karlsö. Samma dag utförde jagaren Sundsvall sjunkbombanfall, utan resultat mot av minsveparen Bredskär inlyssnad ubåt i närheten av den på sydlig kurs framgående Gotlandsångaren Drotten.

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig