Utländska örlogsbesök på Gotland

 

11/8 1867

Pansarfregatten Peder Skram på besök i Slite

Danmark

23/7 1877

Briggen Musquito och briggen Rover på besök i Visby

Tyskland

18/7 1893

Kejsar Wilhelm med Hohenzollern II samt pansarbåten Blitz

Tyskland

21/8 1897

Franska pansarfartygen Pathau och Surcouf

Frankrike

23/9 1899

Ryska torpedkryssaren Abreks besök i Fårösund

Ryssland

16/10 1899

Ryska kejsareyachten Tsarevnas besök i Slite

Ryssland

8/8 1902

Kejsar Wilhelm med Hohenzollern II samt med ett flertal fartyg

Tyskland

25/7 1905

Kejsar Wilhelm med Hohenzollern II samt kryssaren Berlin

Tyskland

1/8 1905

Tysk eskader med flera stora pansarskepp

Tyskland

14/7 1907

Kustpansarfartygen Ägir och Frithjof på besök i Visby

Tyskland

30/8 1907

Fyra ryska torpedkryssare på besök i Visby 30/8 1907

Ryssland

6/8 1908

Kejsar Wilhelm med Hohenzollern II samt kryssaren Stettin

Tyskland

8/6 1909

Pansarkryssaren Diana

Ryssland

7/6 1910

Pansarkryssaren Aurora

Ryssland

24/8 1911

Ryska torpedjagare på besök i Visby och Slite

Ryssland

20/6 1913

Tyskt örlogsbesök i Visby och i Fårösund

Tyskland

1/5 - 30/9 1922

Tysk minsvepningseskader i Fårösund

Tyskland

12/6 1922

Franska avisofartygen ”Ancre” och ”Oise” besök i Visby

Frankrike

2/9 1928

Skolskeppet "Leningrads Sovjet" på besök i Visby

Sovjetunionen

20/9 1928

Minfartyget "Lossen" på besök i Visby

Danmark

18/8 1930

Tyska övningsskeppet Niobe på besök i Visby

Tyskland

20/6 1932

Tyska marinens segelyacht "Swantewitt" på besök i Visby

Tyskland

5/7 1932

Finska marina skyddskårens segelflottiljer på besök i Visby och Slite

Finland

23/7 1932

Danska kadettskolavdelningen på besök i Visby

Danmark

7/9 1932

Tyska marinens segeljakt "Taku" på besök i Visby

Tyskland

28/6 1934

Kryssarna HMS Leander och HMS Frobisher

England

13/7 1934

1. Minbåtshalvflottiljen

Tyskland

18/7 1934

Tendern Hela

Tyskland

18/9 1937

Besöket som aldrig blev av. Tyska fickslagskeppet Admiral Graf Spee planerade besök i Visby

Tyskland

4/7 1938

Tyska S-fartyget Tsingtau samt 1. Schnellboothalbflotilles besök i Visby

Tyskland

6/7 1938

S/S General von Staubens besök i Visby 6/7 1938

Tyskland

17/5 1939

Kryssaren Königsberg

Tyskland

28/11 1958

Danska korvetterna Diana, Triton och Bellona på besök i Visby

Danmark

21/4 1961

3:e motortorpedbåtseskadern på besök i Visby

Västtyskland

28/9 1961

Dansk hemvärnsflottilj på besök i Visby

Danmark

3/5 1964

Dansk hemvärnskutter på besök i Visby

Danmark

28/10 1967

Skolskeppet Gorch Focks besök i Visby

Västtyskland

22/8 1968

Danska ”Svanen och "Thyras” besök i Visby

Danmark

13/9 1968

Minutläggaren ”Møen” på besök i Visby

Danmark

6/8 1969

Danska skolskeppsdivisionens besök i Visby

Danmark

24/10 1969

Deutsche Marines "Emden" F221 på besök i Visby

Västtyskland

19/8 1971

5:e motortorpedbåtsdivisionen på besök i Visby

Västtyskland

13/4 1972

Danska fiskeriundersökningsfartyget Dana på besök i Visby

Danmark

9/6 1972

Engelskt flottbesök besök i Visby

England

24/8 1973

7:e minsvepareskadern på besök i Visby

Västtyskland

8/6 1979

Korvetten Turunmaa på besök i Visby

Finland

26/9 - 1/7 1979

Kungliga skeppet Dannebrog på besök i Visby

Danmark

25/5 1983

Her Majesty’s Yacht Britannia på besök i Visby 25/5 1983

England

26/8 1983

Västtyska 3. Schnellbootgeschwadern på besök i Visby

Västtyskland

8/8 1986

Minfartyget ”Fyen” med bevakningsfartyget ”Najaden”

Danmark

4/7 1994

Fregatten "Amyot d'Inville"

Frankrike

6/9 2014

Skolskeppet Gorch Focks besök i Visby

Tyskland

16/9 2017

Trängfartyget ”EML Wambola”

Estland

1/10 2017

Minjaktbåten "Rottweil" på besök i Visby

Tyskland

17/5 2019

Minsveparen ”Pégase” på besök i Visby Frankrike

18/5 2019

Minsveparen ”Vlaardingen” på besök i Visby Nederländerna

13/5 2022

Deutsche Marines "Oste" A 52 på besök i Site

Tyskland

5/6 - 16/6 2022

Fartyg som besökte Visby under övningen Baltops

Flertal

5/6 - 16/6 2022

Fartyg som besökte Slite under övningen Baltops

Flertal

6/9 - 8/9 2022

USS Arlington på besök i Visby

USA

3/5 2023

Tre engelska patrullfartyg på besök i Visby 3/5 2023 under övningen Aurora 23

England

20/5 2023

Danska patrullfartyget Hjortø på besök i Ronehamn 20/5 2023

Danmark

7/6 2023

Engelska patrullfartyget HMS Example på besök i Slite 7/6 2023

England

26/6 - 28/6 2023

Tyska korvetten DM Erfurt på besök i Visby

Tyskland

24/7 - 25/5 2023

Minsveparen ORP Hańcza. Ingående i Standing NATO Mine Countermeasures Group 1.

Polen

24/7 - 25/5 2023

Minsveparen ORP Drużno. Ingående i Standing NATO Mine Countermeasures Group 1.

Polen

24/7 - 25/5 2023

ORP kontradmiral Xawery Czernicki. Ingående i Standing NATO Mine Countermeasures Group 1.

Polen

24/7 - 25/5 2023

DM Bad Bevensen. Ingående i Standing NATO Mine Countermeasures Group 1.

Tyskland

24/7 - 25/5 2023

HMCS Summerside. Ingående i Standing NATO Mine Countermeasures Group 1.

Kanada

1/10 2023

Minjaktbåten "Rottweil" på besök i Visby

Tyskland

6/10 2023

Jagaren USS Paul Ignatius DDG-117 på besök i Visby

USA

11/10 2023

Luftförsvarsjagaren HMS Diamond D34 på besök i Visby

England

     
     
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig