Fartyg i den svenska marinen med gotländska namn

 

HMS Gottland

Fartygsnummer

 

 

 

Typ

Linjeskepp

Klass

 

Sjösatt

1682

Byggnadsvarv

Roth i Kalmar

Utrangerad

Sänkt 1730

Deplacement

 

Längd

990

Bredd

39,33

Djupgående

9,87

Fart

4,89

Besättning

271 man + 40 soldater

Bestyckning

4st 18punds, 16st 12punds, 20st 6punds, 16st 3punds kanoner

Fartyget står första gången upptaget i 1683 års förteckning över "Skeppsflottan i Karlskrona" och tillhörde den så kallade 3:e skeppscerten. I en rapport från 1686 av den danske spionen Jens Sörensen angående Karlskrona omnämnes skeppet Gotland bland 21 därstädes befintliga örlogsskepp i vinterkvarter. Åren 1689-95 användes skeppet för konvojuppdrag till Portugal och Medelhavet.

Som ett kuriosum kan nämnas, att ett bland de äldsta bevarade tryckta signalbreven, återgivet å följande sidor, är avsett för kofferdiskepp under konvoj av skeppet Gottland på 1690-talet. Det innehåller 26 punkter och har följande dagteckning:  "Datum på skeppet GOTTLAND d. 15 Novemb. A:o 1695. Otto Siööstierna."

Under hemseglingen från just denna resa 1695 blev fartyget infruset i Landskrona och nödgades kvarligga där över vintern. Av nedanstående förteckning över fartygscheferna och de viktigaste expeditionerna framgår, att skeppet Gotland deltagit i ej mindre än 18 sjötåg.

1689 Efraim von Schröer (demonstationen mot Danmark). 1695 Otto Siööstierna (konvojtjänst) . 1700 Gustaf Adolf Maclier (kampanjen i Öresund mot Danmark). Peter Krook (överförandet av Karl XII:s arme till Livland) . 1701 Carl Raab (kryssning i Östersjön). 1704 Magnus Bröms (flaggskepp). 1706 Jakob Giers (expedition till Nyen). 1707 Anders Graan (expedition till Nyen). 1708 Georg Wilhelm Lejonsten (expedition till Nyen). 1709 Jacob Krachet (expedition till Nyen). 1710-11 Corwitz Paulin (expeditioner i södra Östersjön). 1712 Nils Siöhjärta (Stenbockska transporten). 1713 Zachris Aberg (expedition till Nyen). 1714 Aron Sjöstierna (uppbringade en galär vid Hangöudd) . 1715 Mathias Nyman (deltog i anfallet å Revals redd och sedermera som slutare i slaget vid Riigen och var ett av de allvarligast skadade svenska skeppen). 1716-21 Henrik Umbehaven (samverkade härunder med en engelsk eskader 1719 och deltog i Stockholms direkta försvar 1720-21). På hösten 1722 återfördes skeppet till Karlskrona och förekommer veterligen ej i någon skeppsförteckning efter 1724.

Gotland sänktes 1730 i den så kallade Artillerimöljen, vilken anlades för att erhålla en hamn utanför Artillerigården. De i möljen sänkta skeppsvraken omgavs av pålverk och användes som stenkistor. Gotlands sänkning har kunnat fixeras till en plats 20-30 meter in från den nuvarande mobiliseringskajen och ungefär 60 meter ost östra gaveln på Inventariekammaren.

 
 

Gotland

Enligt Anderson (Naval "Vars in the Baltic, sid. 365) skulle det anmärkningsvärt nog även ha funnits två ryska örlogsfartyg med namnet Gotland, av vilka det ena (galär) förliste 1743 och det andra 1757 nära Memel.
 
 

HMS Gotland

Fartygsnummer

 

Typ

Kryssare

Klass

 

Sjösatt

1933-09-14

Byggnadsvarv

Lindholmens varv / Götaverken

Utrangerad

1960-07-01

Deplacement

5 550 ton

Längd

134,7 m

Bredd

15,4 m

Djupgående

4,5 m

Fart

27,5 knop

Maskin

Ångturbiner4 st ångpannor

Besättning

417 man

Bestyckning

(1937) 6 x 15,2 cm kanon M/30. 2 x 75mm/60cal Bofors Lvk M/28. 2 x 75mm/60cal Bofors Lvk M/26. 6 x 25 mm lvakan M/32. 4 x 8mm/76cal LvKsp M/36. 6 x 53 cm torpedtuber M/34. 80-100 minor. Spaningsflygplan.

(1944) 6 x 152mm/55cal Bofors M/30. 2 x 75mm/60cal Bofors Lvk M/28. 2 x 75mm/60cal Bofors Lvk M/26. 8 x 40 mm lvakan m/36. 6 x 25 mm lvakan M/32. 3 x 20mm/66cal Bofors Apjäs M/40. 4 x 8mm/76cal LvKsp M/36. 6 x 53 cm torpedtuber M/34
100 minor.

(1955) 4 x 152mm/55cal Bofors M/30. 8 x 40mm/56cal Bofors LvAkan M/36. 4 x 40mm/70cal Bofors LvAkan M/48. 2 x 25mm/58cal Bofors LvAkan M/32. 3 x 20mm/66cal Bofors Apjäs M/40. 6 x 53 cm torpedtuber M/34. 100 minor

Övrigt

6 st S 9 flygplan (upp till 8 st kunde bäras och 11 st i nödsituation).

Vintern 1943-1944 hade flygets utveckling gjort Gotlands flygplan omoderna, varför man slopade flygplansutrustningen och byggde om fartyget till en kraftig luftvärnskryssare. Både före och efter andra världskriget användes Gotland som flottans långresefartyg där hon representerade Sverige och utbildade kadetter. År 1956 lades fartyget i materielberedskap där hon förblev till utrangeringen den 1 juli 1960. År 1962 såldes fartyget för skrotning.

 
 

HMS Gotland

Fartygsnummer

Gtd

Typ

Ubåt

Klass

Gotlandsklass

Sjösatt

1995-02-02

Byggnadsvarv

Kockums AB Sverige

Deplacement

1 380 ton

Längd

60,4 m

Bredd

6,2 m

Djupgående

5,6 m i ytläge

Fart

11 knop i ytläge. 20 knop i undervattensläge

Maskin

Två dieselmotorer och två Stirlingmotorer

Besättning

18-22 officerare + 6-10 värnpliktiga

Bestyckning

Tunga torpeder Typ 613
Lätta torpeder Typ 431/451
Minor

Övrigt

Ubåten bygger i allt väsentligt på ubåt av Västergötlandsklass, men med en hel del förbättringar. Ubåtstypen har två dieselmotorer och två Stirlingmotorer vilket ger luftoberoende och fördubblad uthållighet jämfört med tidigare ubåtstyper. En gascykel driver en generator som laddar upp båtens batteri som är kopplad till propellermotorn. För passiv spaning är hon utrustad med cirkulär sonar och FAS.

Från juni 2005 till augusti 2007 hyrde USA HMS Gotland för ett övningssamarbete med den amerikanska ubåtsflottan i San Diego. Huvudsyftet med samarbetet var att underlätta för deltagare i internationella fredsfrämjande insatser och utveckla de båda ländernas ubåtsvapen. HMS Gotland anpassades inför USA-resan med bland annat ett nytt periskop som fått en infraröd kamera och en bildförstärkarfunktion.

 
 

HMS Fårösund

Fartygsnummer

Mul 16

 

Typ

Minutläggare

Klass

 

Sjösatt

1956

Byggnadsvarv

Oskarshamnsvarvet

Utrangerad

1992

Deplacement

230 ton

Längd

32.2 m

Bredd

7.4 m

Djupgående

2.3 m

Fart

10.5 knop

Maskin

2 st Volvo Penta disel

Besättning

6 officerare, 6 - 10 värnpliktiga

Bestyckning

1 st. 40 mm fältallmålspjäs m/36

Övrigt

I tjänst vid Gotlands kustartilleri.

 
 

HMS Fårösund

Fartygsnummer

Mul 18

 

Typ

Minutläggare

Klass

 

Sjösatt

1956 (togs i tjänst 1957-02-01)

Byggnadsvarv

Oskarshamns varv

Utrangerad

 

Deplacement

245 ton

Längd

31.2 m

Bredd

7.4 m

Djupgående

3.1 m

Fart

10 knop

Maskin

 

Besättning

 

Bestyckning

1 st. 40 mm fältallmålspjäs m/36

Övrigt

1992 omdöptes "Öresund" till "Fårösund". I tjänst vid Gotlands kustartilleri.

 
 

HMS Karlsö

Fartygsnummer

M59

 
 

 

 

Typ

Minsvepare

Klass

Arköklass

Sjösatt

1957-12-20

Byggnadsvarv

Oskarshamns varv / Fisksätra varv

Utrangerad

1984-07-01

Deplacement

312 ton

Längd

44 m

Bredd

7,5 m

Djupgående

2,7 m

Fart

16 knop

Maskin

2 x Dieselmotor Mercedes-Benz. MB 820 Gb-1, 1600 hk.  KaMeWa-propellrar

Besättning

23 man

Bestyckning

1 x 40 mm kanon

Övrigt

Fartyget såldes 1986

 
 

HMS Slite

Fartygsnummer

V06

Typ

Vedettbåt

Sjösatt

1958

Byggnadsvarv

Kockums

Utrangerad

1993-94

Deplacement

37 ton

Längd

23 m

Bredd

5.9 m

Djupgående

1.5 m

Fart

30 knop

Maskin

2 Daimler Benz dislar

Bestyckning

40 mm akan M/48 (utbytt senare till en 20 mm M/40)

Övrigt

Slite var en ombyggd motortorpedbåt (T 48). Kom till KA 3 1984. Såldes 1995 och såldes vidare 1997 till Filippinerna.

 
 

HMS Visby

Fartygsnummer

J 11 / F 11

Typ

Jagare / Fregatt

Klass

Visbyklass

Sjösatt

1942-10-16

Byggnadsvarv

Götaverken

Utrangerad

Tagen ur tjänst 1982-07-01

Deplacement

1135 / 1320 ton

Längd

94,5 m / 97,5 m

Bredd

9,2 m

Djupgående

3,8 m

Fart

39 knop

Maskin

 

Besättning

155 man

Bestyckning

3 x 120mm/46cal. Bofors kan. M/24C. 4 x 40mm/56cal. Bofors lvk M/36. 4 x 20mm/60cal. Bofors lvakan M/40. 2 x 8mm/75,8cal. lvksp M/36. 6 x 53,3 cm torpedtuber M/30. 2 x sjunkbombskastare M/33. 2 x sjunkbombsfällare M/24. 40-46 minor

(Som fregatt) 2 x 57 mm lvakan m/50 D. 1 x 37,5 cm aurakpjäs M/50. 2 x sjunkbombfällare m/33.

Övrigt

Visby byggdes om till fregatter mellan 1964-1966. Spaningsradar och radareldledning installerades samt en helikopterplatta akterut.  Fartyget såldes 1984 för skrotning i Spanien.

 
 

HMS Visby

Fartygsnummer

K31

Typ

Korvett

Klass

Visby

Sjösatt

2000-06-08

Byggnadsvarv

Kockums AB Sverige

Utrangerad

 

Deplacement

600 ton

Längd

72,8 m

Bredd

10,4 m

Djupgående

2,4 m

Fart

40 knop

Maskin

2 st vattenjetaggregat som drivs av ett CODAG-arrangemang (kombinerat diesel- och gasturbinmaskineri): I högfart: 4 gasturbiner (16 000 kW). I lågfart: 2 dieselmotorer (2 600 kW)

Besättning

28 officerare + 16 värnpliktiga

Bestyckning

1 x 57 mm allmålspjäs Mk3
4 x 40 cm ubåtsjakttorpeder
8 x sjömålsrobot RBS 15 MkII

Övrigt

Landningsmöjlighet för helikopter

 
 

HMS Visborg

Fartygsnummer

M03 (1978-1998). A265 (1998-)

Typ

Minfartyg (1978-1998). Lag- och ledningsfartyg (1998-)

Klass

Älvsborgsklass

Sjösatt

1974-01-22

Byggnadsvarv

Karlskronavarvet AB

Deplacement

2590 ton

Längd

92,4 m

Bredd

14,7 m

Djupgående

4,5 m

Fart

16 knop

Maskin

2 st NOHAB V12-dieslar om 1545 kW vardera (2 x 2100 hk)

Besättning

25 officerare + 44 värnpliktiga

Bestyckning

3 x 40 mm Lvakan m/48. 4 x kulsprutegrupper

Övrigt

Visborgs huvuduppgift var att snabbt kunna lägga ut sjömineringar som skulle skydda Sverige mot invasion från havet. Utöver detta fungerade fartyget också som flaggskepp för Chefen för kustflottan och dennes stab.

Från 1998 byggdes fartyget om till underhållsfartyg till dåvarande 2.Ytstridsflottiljen och mineringsförmågan utgick till förmån för en anpassning till de nya uppgifterna.

Tagen ur tjänst 25/11 2010.. Skrotad och upphuggen i Landskrona 2014.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig