Föregående sida

Wisborgs Kungsladugård

Troligen fanns Kungsladugården redan i mitten av 1400-talet. Nuvarande mangårdsbyggnad uppfördes 1691. I ett arrendekontrakt från 1875 erhåller Kronan rätten att utnyttja Kungsladugårdens ägor för målskjutning och exercis. Det var i huvudsak det området som i dag gränsar till Oscarsstenen samt den intilliggande dungen.

Under första världskriget användes Kungsladugården som stall, förråd, skrädderi och skomakeri. Skrädderiet låg i huvudbyggnaden medan skomakeriet i den östra flygeln. Från 1921 har byggnaderna utnyttjats som regements- och kårchefs- samt militärbefälhavarebostad.

   

Kungsgården 1940-tal

Kungsgården 2010

   

Enl. FortF:s Byggnadsregister

Objektid: K0025.703. Kungsladugården. Bostad-Perm utn, norm inst. Byggd 1691. Numera avyttrad.

Objektid: K0025.704. Lilla flygeln. Bostad-Perm utn, låg inst. Byggd 1691. Numera avyttrad.

Objektid: K0025.705. Östra flygeln. Bostad-Perm utn, låg inst. Byggd 1691. Numera avyttrad.

Objektid: K0025.706. Källare och tvättstuga. Förråd-uppst-Enkel, kall, elinst. Byggd 1750. Numera avyttrad.

Objektid: K0025.708. Vedbod. Förråd-uppst-Enkel, kall. Byggd 1750. Numera avyttrad.

Objektid: K0025.710. Redskapsbod. Förråd-uppst-Enkel, kall. Byggd 1750. Numera avyttrad.

Objektid: K0025.711. Trädgårdsstaket. Inhägnad. Byggd 1926. Numera avyttrad.

   
   

Stående fr v: Okänd, Rudolf "Rullan" Andersson skomakare, Hugo Wahlberg skräddare, Lindström skomakare, Malmqvist skomakare, Andersson sadelmakare och skräddarmästare Gystaf Johansson.

Sittande fr v: Rut Hardings, Ellen Olofsson, Ida Wahlberg, Jenny Pettersson och Lilly Sandberg.

 

 

   

Innehavare

1645 -

Åke Hansson Ulfsparre

Landshövding

1675 - 1689

Johan Cedercrantz

Landshövding

1691 -

Nils Hindricksson Schmidt

Befallningsman

1701 - 1737

Hans Jochim Krohn

 

1737 - 1738

Fredrich Gyllenborg

Lagman

1738 - 1745

Johan Fredrik Wahlberg

Landskamrer

1745 - 1760

Johan Facht

Byggareålderman

Anders Wickman

Arrendator

1760 - 1776

Stael von Holstein

Överstelöjtnant, artilleribefälhavare

1777 - 1788

J. Fältstierna

Överstelöjtnant

1789 - 1790

Hans Petter Hök

Styckjunkare

1793 - 1845

Eric Klint

Överste

1845 - 1848

J. Rothstein

Kronolänsman

1848 - 1875

N. Pettersson

Inspektor

1875 - 1900

August Dassow

Lantbrukare

1901 - 1905

Karl Dassow

 

1905 - 1915

AB Visby Cementfabrik

 

1915 - 1919

Kulsprutekompaniet Gotlands inf.kår

 

1920 - 1920

Restaurering

 

1921 - 2000

Använts som bostad åt höga officerare vid Gotlands regemente samt även som bostad åt Militärbefälhavaren på ön

2007 -

Används huvudbostaden som förskola

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig