Till huvudsidan

Visborgs slätt 1888 - 1900

Karta 1888-1900

Karta 1903

Karta 1910

Karta 1937

Karta 1941

Karta 1945

Karta 1964

Karta 2000

Karta Omgivningen

Numreringen enligt FortF:s byggnadsregister

Vid sökning på kartorna så är det siffrorna efter punkten i fastighetsbeteckningen som gäller.

17

Officersstall

53

Expeditionsbyggnad / Ubef-mäss / Vaktlokal

26

Marketenteri I / Bagarmästarens bostad

106

Officersbyggnad / Underofficersmäss

27

Proviantförråd

i4

Tvätthus norra

28

Källare (fd Regementstrumslagarens)

i5

Mathall

34

Underofficerspaviljong / Teknikervillan

i6

Manskapsbarack södra

41

Proviantbod

i7

Tvätthus södra

42

Manskapsbarack norra

i8

Latrinbyggnad södra

44

Latrinbyggnad norra

i9

Gymnastikplats

45

Officerspaviljong / Marketenteri

J1

Vedbod med vedgård norra

46

Källare

J3

Kolgård

49

Kokhus

   
       

----------------------------------------------------------------------

       

Dräneringen, vattnet och avloppet på gamla Visborgs slätt

Elektrifieringen av Visborgs slätt

 

I huvudsak har följande källor använts:

Egna anteckningar samt foton. Gamla tidningsartiklar, äldre kartor och ritningar.

Från Visborgsslätt Medan man minns: Hagström, Svante 1996

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig