Föregående sidaa

Velocipedryttaravdelningen 1914

Wisborgs slätt

Velociped(ryttar)avdelningen / kompani. Från 1914 placerad i Tingstäde. Avdelningen räknades som regementets elitförband. Till avdelningen utvaldes 12 - 15 man gotlänningar, fastlänningar kunde inte komma ifråga eftersom de skulle lämna Gotland. Chef var en löjtnant med en sergeant som adjutant och två distinktionskorpraler som underbefäl. Under regementsmötet svällde avdelningen ut och kunde organiseras på två troppar, och då kommenderades ytterligare befäl dit. Avdelningen hade inget fastställt exercisreglemente utan man använde hemmagjorda kommandon och former av kavallerityp.

 

Velocipedryttaravdelningen i Tingstäde inspekteras i augusti 1914

 

 

Velocipedryttaravdelningen i Tingstäde 1914

 

 

Manskap ur Velocipedryttaravdelningen 1914

 

 

Avdelning av ordonansskolan i Tingstäde 1914

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig