Föregående sidaa

Kulsprutekompaniet 1919

Wisborgs slätt

 

Detta är 1919 års årsklass av Kulsprutekompaniet vid I 27 på Visborgsslätt. Inryckning till första tjänstgöring skedde den tiden alltid i november för Gotlands del, men eftersom Spanska sjukan härjade världen och även vår ö, kom inkallelsen i juni 1920.

Kortet med ett trettiotal värnpliktiga som hade särskild utbildning för detta vapenslag och därtill ingick en kärrkolonn som transporterade kulsprutor med tillbehör ävenså ammunition, det var sex fordon samt två lösa hästar. Mannarna bär den sedan något år tidigare nya uniformen, både som bäst- och vardagsmundering. Värnpliktens tjänstgöring var då 165 dagar, första året 115 det andra samt tredje årets repövningar med 25 dagar varje år. Kortet är taget strax före utryckningen första året 1920 och visar, första raden från vänster kulspruteskytt E. Rosvall, löjtnant Gardsten, kapten Rosander, kompaniadjutant J. Rutström. Bakom står från vänster furirerna Stigert, Hjorter, Nilsson och Jakobsson.  Sigurd Johansson. (Källa: 62)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig