Föregående sidaa

Fotografier 1893 - 1933

Wisborgs slätt

 

(1893) Sittande längst fram: Ernst Ekman (1872-1899), Josef Holmqvist.

I mitten: Carl Gustaf Nordahl (1872-), Gustaf Melin (1873-), Okänd.

Stående: Wilhelm Ljungberg (1871-1935), Hakn Cronstedt, Vilhelm Procopé.

 

 

Officerare 1896

 

 

Tältläger i Tofta 1902

 

 

På Hällarna 1903

 

 

Sven Lindén m fl - 1:sta halvtroppen i juli 1904

 

 

Sven Lindén m fl - 1:sta halvtroppen i juli 1904

 

 

(1904)
 
 
(1904)

 

 

Uppställning intill gamla vattentornet 1905

 

 

Beväringar framför marketenteri III år1905

 

 

Obekanta 1905

 

 

(1905)

 

 

(1906)

 

Grupp med befäl i Klintehamn 1906

 

 

Kapten Gyllencreutz och löjtnant Engström vid Tingstädelägret 1909

 

 

(1910) Kommenderade till serveringstjänst på officersmässen
 
 

(1910) Serveringspersonalen tar en Cognac på officersmässen när det inte finns några officerare på plats
 
 

(1910) Serveringspersonalen tar en Cognac på officersmässen när det inte finns några officerare på plats

 

 

Beväringen Arvid Teander Jönsson Malmö (1890 - 1979)  1910-talet

 

 

Beväringen Arvid Teander Jönsson Malmö (1890 - 1979)  1910-talet

 

 

Beväringen Arvid Teander Jönsson Malmö (1890 - 1979)  1910-talet

 

 

Ett gäng signalister 1910

 
 

Glatt på luckan 1910

 

 

(1911) Text baksidan: Här ser du en glad kvartett njutande af skogens grönska och kronans serverade pytt i panna af 1900 års årgång. Den till vänster järnhandelsbitr. från Söderköping och nu tjänstgörande komp. pastor. Den som sitter bakom mej stationsskrifare i Stockvik och brevid mej ett bokhandelsbitr. från Bollnäs. Har för övrigt hälsan och mår bra fast det börjar bli ansträngande i värmen. Atos.

 

 
Vid Gute i Bäl 1915
 
 
Vid Gute i Bäl 1915
 
 

Manöver i Tingstäde den 8 juni 1915

 

 

Vid regementets badplats vid Hällarna 1920-tal

 

   

Stor och liten 1933

Fotografiet tagen 1933 på I 18 kaserngård, med kanslihuset i bakgrunden. ”Hundkojan” fanns spridd i ett antal exemplar inom området, den användes vintertid för att markera vattenuttag för brandsläckning och förekom ännu på 1970-talet.

 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Kjell Olsson / Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig