Föregående sidaa

Översikt över de KFÖ och GKÖ/KFÖ för vilka I/P/MekB 18 varit ansvarigt Hösten 1950 - Våren 1997

Listan sammanställd av övl Bengt Hammarhjelm

     

År

 

Förband/Stab

1950

Höst

3. skbat + 3. strvplut (m/37), en plut/18. tgrkkomp, 41. fpoliskomp

     

1951

Vår

2. skbat + 2. strvplut (m/37), 41. pkomp (strv m/41), 10. o 11. värnkomp

 

Höst

MB/MBstab + pbplut (m/41), fobef/l. fostab (Sj+strvplut (m/37), fobef/2. fostab (M)+strvplut (m/37), en plut/41. bilkomp, 41. intkomp, 41. o 42. sjvplut

     

1952

Vår

4. skbat + 4. strvplut (m/37), en plutl18. tgrkkomp, 701. o 702. värnkomp

     

1953

Vår

brigch/18. brig stab m m, l. skbat + l. strvplut (m/37), 42. pkomp (strv m/41), 8. strvplut (m/37)1GK:s, en plut/18. tgrkkomp, 42. fpolisplut, 41. bilkomp (-)

     

1954

Vår

5. skbat + 5. strvplut (m/40), 41. pikomp, 708. o 711. värnkomp

     

1955

Höst

MB/Mbstab, 7. milostabs-, o -sbkomp, 701. gpl-stabs-, o-sbpIut, 7. fortstab+två grp, 71. fpolisplut, 76. pkomp (strv m/40), fobef/ 1. fostab (S), 705. o 706 vämkomp, en plut/71. bilkomp, 71. intkomp, 71. o 72. sjvplut+bussgrp, 71.hälsovkomp

     

1956

Vår

3. skbat + 73. pkomp (m/40), 18. pskyddskomp (=), en plutl18. tgrkkomp, 702. o 707. värnkomp

     

1957

Höst

2. skbat + 72. pkomp (m/40), 709. o 710. värnkomp

     

1958

Höst

4. skbat + 74. pkomp (m/40), 18. tgrkkomp (=), 711. bilplut, 711. sjtpplut+bussgrp
703. o 704. värnkomp

     

1959

Vår

MB/Mbstab, 7. milostabs o -sbkomp, 701. gplstabs- , -sbplut, 7. fortstab+två grp, 7. fpolisplut, grpch/ 701. grpstab

     

1960

Höst

brigch/18. strilstab, 18. skomp, 71. skankomp (ikv 102),18. tgrkkomp, 72. fpolisplut, l.skbat + 71. pkomp (m/40), grpchl703. grpstab, 707. värnkomp

     

1961

Höst

5. skbat, 71. bilplut, 701., 708., 711. o 712 vämkomp

     

1962

Vår

3. skbat + 72. skankomp (ikv 102), 7l3. bilplut, 702. o 705. värnkomp, 71. o 72 cskplut, 7l2. bilplut+bussgrp, 18. pskyddskomp (9 cm pvkan)

     

1963

Vår

fobefl2. fostab, 2. skbat + 2. bandpvkomp (pvkv), 71. rökplut, 709. o 710 värnkomp, 18. brigingkomp, 7. ingmtrlkadem

     

1964

Vår

4. skbat + 4. bandpvkomp (pvkv), 703. o 704. vämkomp, 711. bilplut+bussgrp

     

1965

Vår

MB/MBstab, 701. milostabs- o -sbkomp,701. gplstabo-, sbpiut, 7. fortstab + två grp, 77. strvkopmp (strv 74), 706. vämkomp, 70 l. cent intförrådet, 71. bakt labplut, 71. badplut, 76. strvkomp (strv 74)

     

1966

Höst

pbrigch/18. pbrigstab. 18. pskomp, 71. ISBplut, l. pbat (pvkv), grpch/ 703. grpstab

     

1967

Vår

708. vämkomp

 

Höst

grpch/701. grpstab, 72. MPplut, 702. vämkomp, 5. pbat (pvkv)

     

1968

Höst

3. pbat (strv 74), 18. pvkomp (bl a robot 53),18. brigingkomp

     

1969

Höst

grpch/702. grpstab, 701. fortgrp, 2. pbat (pvkv), 707.,709. o 710. vämkomp

     

1970

Vår

grpch/703. grpstab, 703. fortgrp, 706. vämkomp, 72. cskkomp

 

Höst

CMKG/MKGstab, 71. stabsbat, 704. fortgrp, 71. MPplut, 4. pbat (pvkv), 71. cskkomp, 703., 704. o 705. värnkomp

     

1971

Höst

strigrpch/70 l. strigrpstab, 5. pbat (strv 74), 702., 71l. o 712. vämkomp

     

1972

Höst

l. pbat (strv 102), 18. pskomp, 18. pvkomp, 70l. värnkomp, 714. 0715. vämplut

     

1973

Höst

3. pbat (strv 102), 703.,705. o 708. vämkomp

     

1974

Vår

4. pbat (strv 74)

 

Höst

strigrpch/703. strigrpstab, 703. o 704. fortgrp, 702. o 706. vämkomp, 2. pbat (strv 102)

     

1975

Höst

strigrpch/701. strigrpstab,701. o 702. fortgrp, 72. Mpplut, 7l. cskkomp,706., 709. o 7l0. vämkomp, 5. pbat (strv 74)

     

1976

Vår

CMKG/MKG stab, 71. stabsbat, 72. cskkomp, 707., 711. o 712. vämkomp

 

Höst

pbrigch/18. pbrigstab (infogad artregstab), 18. pskomp, 18. pvkomp, l. pbat (strv 102), 701. vämkomp, 713., 714. o 715. vämplut

     

1977

Vår

18. brigingkomp, 7. ingmtrlkadem

 

Höst

4. pskbat + 36. strvkomp (strv 102), 703.,704. o 705. vämkomp

     

1978

Vår

3. pbat (strv 102), reducerad övn

 

Höst

strigrpchl703. strigrpstab (bef) , 701. o 704. fortgrp, 71. MPplut, 702., 706. o 708. värnkomp, 2. pbat (strv 102), reducerad övn

     

1979

Höst

strigrpch170 l.strigrpstab (bef) , 70 l. o 702. fortgrp, 72. MPplut, 72. cskkomp
709., 71l. o 712. värnkomp, 5. pskbat, CMKG/MKG stab,C-kompI71. stabsbat

     

1980

Höst

pbrigch/18. pbrigstab (infogad artregstab), 18. pvkomp, 18. brigingkomp, 7. ingmtrlkadern, 701. o 707 vämkomp, 713. vämplut

     

1981

Vår

prepplut

 

Höst

4. pbat (strv 102), 75. cskkomp, 703., 704., 705. o 710. värnkomp

     

1982

Vår

2. pbat (strv 102) GKÖ/KFÖ

 

Höst

l. pbat (strv 102) KFÖ, 73. cskkomp, 702. o 708. värnkomp

     

1983

Vår

stri grpchl703. strigrpstab, Lv 71. MPplut, 71. ISBplut, 6. pbat (strv 102), GKÖ/KFÖ, 72. pikomp, GKÖIKFÖ, 76. cskkornp, 706. värnkomp, vstdskomp (del)

 

Höst

strigrpchl 70 l. strigrpstab, 70 l. o 702. fortgrp, 72. MPplut, 709., 711. o 712. värnkomp

     

1984

Vår

CMKG/MKG stab, 71. stabsbat, 5. pbat (strv 102 REMO), GKÖ/KFÖ, 74. cskkomp

 

Höst

18. brigingkornp, 72. cskkomp, 701. o 707. värnpkomp, 713. värnplut

     

1985

Vår

pbrigch/pbrigstab, 18. pskomp, GKÖ/KFÖ, 18. pvkornp, GKÖ/KFÖ, 3. pbat, (strv102 och KP REMO), GKÖI KFÖ, 701. uhkomp, 72. vstdskomp (del), 2. pbat (strv 102 och KP REMO), 73. pikomp

 

Höst

75. cskkomp, 703. o 704. värnkomp

     

1986

Vår

4. pbat (strv 102 och KP REMO) , GKO IKFb, 705. vämkomp

 

Höst

6. pbat (strv 102 och KP REMO), 73. cskkomp, 708. värnkomp, 72. vstdkomp (del)

     

1987

Vår

1. pbat (strv 102 och KP REMO).GKO IKFO

 

Höst

71. cskkomp

     

1988

Vår

CMKG/MKG stab, 71. stabsbat, 5. pbat (strv 102 och KP REMO) , endast GKÖ
71. pikomp, 72. vstdkomp (del)

 

Höst

18. pskomp, 18. pvkomp, 701. värnkomp, 713. värnplut

     

1989

Vår

pbrigch/pbrigstab, 3. pbat (strv 102 och KP REMO) , GKÖI KFÖ, 701. uhkomp

 

Höst

4. pbat (strv 102 och KP REMO), 72. ISBplut, 73. pikomp, 75. cskkomp, 703.,704. o 705. värnkomp, 722. repplut

     

1990

Vår

2. pat (strv 102 och KP REMO) , GKÖ/KFÖ

 

Höst

1. pbat (strv 102 och KP REMO) , KFÖ

     

1991

Vår

6. pbat (strv 102 och KP REMO) , GKO

     

1993

Vår

mekbrigch/mekbrigstab, 3. mekbat (strv 104 och pbv 302), GKÖ/KFÖ

     

1995

Vår

2. mekbat (strv 104 och pbv 302) GKO

     

1997

Vår

mekbrigch/mekbrigstab

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig