Föregående sida

Invigningsceremonin av Gotlands regemente - 21 maj 2018

Måndagen den 21 maj 2018 fick Sverige sitt första nya regemente sedan andra världskriget. Gotlands regemente P 18 fick samtidigt tillbaka den fana som tidigare tillhört gamla P 18.

Klockan 10.51 överlämnade hemvärnet fanan till det nyupprättade Gotlands regemente.

   
   

H.M. Konungens tal vid återupprättande av Gotlands regemente, måndagen den 21 maj 2018

 

Statsministern,
Försvarsministern,
Överbefälhavaren,
Landshövdingen,
Anställda vid Gotlands regemente och i Försvarsmakten på Gotland!

Här har militärt försvar alltid varit en självklarhet. Det är egentligen bara mellan 2005 och 2016 som ön saknat permanent militär närvaro. Hemvärnet har dock hela tiden funnits på plats.

På senare tid har säkerhetsläget i vårt närområde förändrats. Sveriges riksdag har därför beslutat att återupprätta Gotlands regemente, P 18.

Detta skedde formellt den 1 januari i år. Regementet är därmed Sveriges yngsta och mest moderna förband.

Ni som arbetar här står inför en spännande uppbyggnadsfas. Regementet kommer att växa med både personal och förmågor inom markstrid och luftvärn.

Det kommer att vara er uppgift att utveckla försvaret på Gotland samt att stärka totalförsvaret tillsammans med de civila totalförsvarsmyndigheterna.

Som återupprättat regemente ska ni i dag ta emot er fana. Det är samma fana som jag överlämnade i oktober 2002, här vid Oscarsstenen på Visborgs slätt.

Regementsfanan bidrar till identitet, men förpliktigar också. Identiteten som förband blir tydligare och utvecklar känslan av stolthet att höra till regementet. Förpliktelsen innebär att du som soldat, officer och medarbetare, i alla lägen gör ditt yttersta för att slå vakt om de grundvärderingar som Sveriges rike och Försvarsmakten vilar på.

Jag önskar er lycka till i ert fortsatta arbete.

Låt genomföra fanöverlämningen!

   
   
   
   
Kungen höll tal Statsministern höll tal
   
Överbefälhavaren höll tal Regementschefen höll tal
   
Några andra dignitärer var på plats Kamratföreningarna var på plats
   

Hemvärnets fanvakt hade lite svårt med takten.

   
Livgardet var där Och naturligtvis Harald V
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig