Föregående sida

181. Pansarbataljonen

 

180. Stabskompaniet "Havdhem"

181. Mekaniserade skyttekompaniet "Roma"

183. Stridsvagnskompaniet "Lärbro"

185. Trosskompaniet "Garde"

 

Övl Ulf Hamberg

Från och med årsskiftet 2019/20 överfördes Stridsgrupp 18 till det nya Gotlands regemente och erhöll benämningen 181. pansarbataljonen.

Den formella överlämningen innebar att 18:e stridsgruppen byter namn till 181:a pansarbataljonen och att regin av denna lämnas över från Skaraborgs regemente P4 till Gotlands regemente P18.

Efter den organisatoriska flytten kommer stödet från P 4 fortsättningsvis att vara avgörande i försörjning och utbildning av stridsgruppen.

 

 

Stridsgrupp 18 blir 181. pansarbataljonen 8/1 2020

 

 

Första chef för bataljonen blev överstelöjtnant Ulf Hamberg. Han tillträdde tjänsten den 17/2 2020.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig