Föregående sida

Luftvärnsystem 23

Den 1 juli 2019 tillfördes Gotlands regemente luftvärnssystem 23.

 

Överbefälhavare Micael Bydén presenterade på måndagsmorgonen 1/7 2019 en nyhet i Visby hamn.

Från och med måndagen har Gotland ett operativt luftvärnssystem. Det är en spaningsradar och en eldenhet som placeras på Gotland, luftvärnssystem 23.

Dagens system är svenskt och konstruerat av Saab och består av en spaningsradar, PS 90, samt en eller flera eldenheter. Den effektiva räckvidden på roboten uppgår till cirka 15-20 kilometer. Systemet kan ha två robotar i luften samtidigt och varje robot kan nå en hastighet på över 3 mach.

Utrustningen i sig är inte ny, det är enheter som försvaret haft sedan tidigare men som nu uppdaterats och som inte tidigare varit placerade på Gotland.

– Gotland är ett militärstrategiskt viktigt område. Genom sin geografiska placering medför ön väsentliga militära fördelar avseende skydd och kontroll av sjöfart, luftkontroll över Östersjön och möjlighet att basera militära förband och förmågor. En bibehållen och stabil säkerhetssituation på och runt Gotland är viktigt för alla länder i Östersjöregionen, säger ÖB Micael Bydén.

– Arbetet med att ta fram systemet har skett i nära samverkan med svensk industri och FMV, vilket visar på ett nationellt ansvarstagande för försvaret av Sverige. Åtgärderna är en snabb lösning för att ”här och nu” kunna möta en ökad hotbild. Det ersätter dock inte behovet av framtida nya luftvärnssystem, utan fyller ett initialt behov av luftvärnsförmåga, säger ÖB Micael Bydén.

 
 

Fakta:

Systemet började utvecklas 1993 och blev klart 2003. Försvarsmakten utbildade värnpliktiga till systemet vid Luftvärnsregementet (Lv 6) 2008. Dock kom inte systemet att ingå i insatsorganisation utan användes en tid som demonstratorförband. Förbandet har sedan dess varit förrådställt.

Sedan en tid tillbaka har förbandets olika delfunktioner uppgraderats av Saab. Detta sedan Försvarsmakten tillsammans med FMV har analyserat vilka möjligheter som fanns för att snabbt med redan befintliga system öka försvarsförmågan. 

Systemet: Placeras på Gotland.

Personal: Huvudsakligen värnpliktiga från Lv 6.

Teknisk prestanda: Räckvidden uppgår till cirka 15- 20 kilometer. Systemet kan ha två robotar, per eldenhet, i luften samtidigt och varje robot kan nå en hastighet på över 3 mach. Varje eldenhet har egen eldledningsradar.

Leverantör: Saab.

Kostnader: Cirka 25 miljoner kronor. Kostnaden kan öka vid slutligt införande men hålls inom angiven budget som är cirka 50 miljoner kronor.

(Källa: Försvarsmakten)

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig