Föregående sida

Ledning Gotland

Överste Mattias Ardin

En ledningsresurs stationerades på Gotland, under befäl av den på Gotland uppväxta översten Mattias Ardin, för att samordna den militära verksamheten på ön.

 

Ledning Gotland. Ledningsfunktionen på Gotland planerades från början att upprättas under mitten av 2017, samtidigt som den 18. stridsgruppen skulle stå klar, men i och med ÖB:s beslut om att tidigarelägga närvaron på Gotland kom även ledningsgruppen att tidigareläggas.

Ledning Gotland kommer att ha uppgiften att leda och samordna den dagliga militära verksamheten på ön. Det innebär i praktiken att chefen för ledningsgruppen, överste Mattias Ardin, är Försvarsmaktens högste militära företrädare på Gotland med ansvar för det territoriella området och med garnisonssamordningsuppgifter.

Den territoriella rollen innebär att i samverkan med andra myndigheter och parter samordna militära och civila resurser för att planera och skapa förutsättningar för ett samhälle som kan motstå extraordinära händelser som kriser och väpnade angrepp. Den garnisonssamordnade rollen innebär att samordna de militära enheterna på Gotland avseende aktivering, mobilisering, mobiliseringsförberedelser, ordnings- och säkerhetstjänst, vakttjänst, gemensam ceremoniell verksamhet, lokalutnyttjande, m.m. Ledning Gotland är en del av Militärregion Mitt i Kungsängen och kommer att ha en permanent gruppering på Gotland.

 

Verksamheten vid Ledning Gotland är i skrivande stund i sin linda. Arbetet har inledningsvis fokuserat på att få de praktiska delarna på plats så som att rekrytera personal och ordna arbetsplatser. Så småningom ska ledningsgruppen sitta i nybygget på Tofta men innan det är klart ca 2020 måste en temporär lösning finnas. Framöver kommer mycket fokus ligga på att bygga upp nätverken med det gotländska samhället genom möten med Länsstyrelsen, Regionen, näringsliv och föreningar. Försvarsmakten vill vara en viktig partner på Gotland. Det osäkra omvärldsläget innebär att en hel del arbete går åt till att genomföra den markterritoriella verksamheten genom samordning av militära och civila resurser i vardagen men också det vi tidigare kallade för krigsplanläggning.

 

Den 18. Stridsgruppen Förutom allt annat har hösten inneburit en mängd mediala framträdanden då Gotland verkligen varit i ett säkerhetspolitiskt fokus. Uppsättandet av den 18. Stridsgruppen och garnisonsbygget på Tofta har nog inte undgått många. Det har varit en stor nyhet både på Gotland men också i media nationellt och internationellt. Den 18. Stridsgruppen rekryteras och utbildas av Skaraborgs regemente P 4 och det mekaniserade kompaniet kommer att stå klara i mitten på 2017. Fram till dess kommer olika förband från olika regementen i Sverige att öva och bedriva sin ordinarie verksamhet på Gotland.

Överste Mattias Ardin

Chef Ledning Gotland

(Källa: Kamratföreningars Tidskrift 2016)

 

Ledning Gotland har fr o m 1/1 2018 ersatts med (Nya) Gotlands regemente

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig