Föregående sida

180. Stabskompaniet "Havdhem"

180. Stabskompaniets fana

Havdhem är bataljonens funktionskompani. Kompaniet består av GSS/K och GSS/T fördelade på Lednings-, Underhålls-, Lvkv-, Stab & Tross- och GRK-pluton.

Kompaniet löser främst uppgifter åt bataljonen men stödjer även andra delar av P18 med ledning, underhåll, understöd och strid. Havdhem kompani har samma funktioner som Stabsunderstödskompaniet tillsammans med Trosskompaniet är för en Mekbataljon eller Pansarbataljon. På kompaniet finns både kontinuerligt anställda samt tidvis anställda. Då de tidvis anställda inte är inne och tjänstgör så ofta innebär det att de kontinuerligt anställda förutom att vara duktig på sin egen befattning även behöver behärska andra befattningar vilket även är ett faktum för officerarna.

På kompaniet finns en ledningspluton som stödjer staben, en underhållspluton med tolo, transportgrupp och rep-resurser, en sjuktransportpluton med två sjuktransportgrupper och två Lvkv-plutoner.

 

 

Havdhem kompani genomfört chefsbyte 31/8 2020, Mj Hallberg lämnar över befälet på kompaniet till Mj Skånberg

 

 

 

 

 

 

Stabskompaniet organisation:

Med kompanichef, stf kompanichef, kompaniledning, 1 lednings-, 2 lvkv90 plutoner

 

Kompaniledning

Med kompanichef, stf kompanichef, kompaniledning, 1 lednings-, 2 lvkv90 plutoner

-Kompanichef

-Stf kompanichef

-Kompanikvartermästare

-Teknisk chef  

 
 

Ledningsplutonen

Med plutonchef, stf plutonchef, 1-3 ledning-, 1 samband/IS grupp

Ledningsgrupp 1

Ledningsgrupp 2

Ledningsgrupp 3

Samband/IS gruppen

 
 

1. st Trosspluton

 
 

1. st Sjukvårdspluton (Reducerad)

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig