Föregående sida

18. Bevakningsplutonen / Gotlands regemente

18. Bevakningspluton är en del i ledningen och genomförandet av skyddet och bevakningen vid Gotlands Regemente och vid övriga viktiga anläggningar. 18. Bevakningspluton är ett krigsförband vid Gotlands Regemente som löser insats- och bevakningstjänst samt ytövervakning på Gotland 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Plutonen löser uppgifter i såväl fred som kris och krig. Plutonen är organiserad i fyra grupper och en plutonsledning. Grupperna arbetar till stor del av tiden självständigt.

Säkerhetsskydds- och militärpolistjänsten vid P 18 genomförs av plutonens personal, varvid samverkan med övriga förband, andra myndigheter och med allmänheten genomförs regelbundet. Övriga uppgifter som plutonen löser innefattar bland annat transportskydd, särskild beordrad beredskap och utbildning av egen personal.

 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig