Föregående sidaa

Krigsorganisation I 18

1928 - 1963

 
 

1949

1. Bataljonen

Stabskompaniet

1. Skyttekompaniet

2. Skyttekompaniet

3. Skyttekompaniet

Understödskompani

Trosskompani

Stridsvagnspluton

 

 

2. Bataljonen

Stabskompaniet

4. Skyttekompaniet

5. Skyttekompaniet

6. Skyttekompaniet

Understödskompani

Trosskompani

Stridsvagnspluton

 

 

3. Bataljonen

Stabskompaniet

7. Skyttekompaniet

8. Skyttekompaniet

9. Skyttekompaniet

Understödskompani

Trosskompani

Stridsvagnspluton

 

 

4. Bataljonen

Stabskompaniet

10. Skyttekompaniet

11. Skyttekompaniet

12. Skyttekompaniet

Understödskompani

Trosskompani

Stridsvagnspluton

 

 

5. Bataljonen

Stabskompaniet

13. Skyttekompaniet

14. Skyttekompaniet

15. Skyttekompaniet

Understödskompani

Trosskompani

Stridsvagnspluton

 

 

 

41. Pansarkompaniet

 

42. Pansarkompaniet

 

41. Pionjärkompaniet

 

18. Tunga granatkastarkompaniet

 

18. Pansarskyddskompaniet

 

41. Gas- och rökplutonen

 

41. Fältpolisplutonen

 

42. Fältpolisplutonen

 

41. Signalkompaniet

 

41. Bilkompaniet

 

41. Indententurkompaniet

 

41. Sjukvårdskompaniet

 

41. Hälsovårdskompaniet

 

41. Fånglägerstaben

 

1952

I. Cykelinfanteribataljonen

Bataljonsstaben

1. Cykelskyttekompaniet

2. Cykelskyttekompaniet

3. Cykelskyttekompaniet

4. Cykelskyttekompaniet

 

 

II. Cykelinfanteribataljonen

Bataljonsstaben

5. Cykelskyttekompaniet

6. Cykelskyttekompaniet

7. Cykelskyttekompaniet

8. Cykelskyttekompaniet

 

 

III. Cykelinfanteribataljonen

Bataljonsstaben

9. Cykelskyttekompaniet

10. Cykelskyttekompaniet

11. Cykelskyttekompaniet

12. Cykelskyttekompaniet

 

 

IV. Cykelinfanteribataljonen

Bataljonsstaben

13. Cykelskyttekompaniet

14. Cykelskyttekompaniet

15. Cykelskyttekompaniet

16. Cykelskyttekompaniet

 

 

V. Understödsbataljonen

Bataljonsstaben

17. Granatkastarkompaniet

18. Pansarskyddskompaniet

19. Luftvärnskompaniet

 

 

 

Fästningsstaben i Tingstäde

 

Värnkomp

 

101. Pansarvärnsgruppen

 

102. Pansarvärnsgruppen

 

103. Pansarvärnsgruppen

 

104. Pansarvärnsgruppen

 

105. Pansarvärnsgruppen

 

106. Pansarvärnsgruppen

 

107. Pansarvärnsgruppen

 

108. Pansarvärnsgruppen

 

109. Pansarvärnsgruppen

 

Depåstaben

 

41. Fältpoliskompaniet

 

41. Tekniska kompaniet

 

41. Krigsbyggnadskompaniet

 

41. Signalkompaniet

 

41. Bilkompaniet

 

1. Intendenturkompaniet

 

41. Sjukvårdskompaniet

 

41. Krigssjukhuskadern

 

42. Krigssjukhuskadern

 

41. Krigssjukvårdsförrådet

 

41. Centrala läkemedelsförrådet

 

41. Krigsblodgivarcentralen

 

Personalersättningskompaniet

 

Depågarnisonskompaniet

 

Konvalescentkompaniet

 

1954

I. Skyttebataljonen

Bataljonsstaben

1. Skyttekompaniet

2. Skyttekompaniet

3. Skyttekompaniet

4. Understödskompaniet

5. Trosskompaniet

 

 

II. Skyttebataljonen

Bataljonsstaben

6. Skyttekompaniet

7. Skyttekompaniet

8. Skyttekompaniet

9. Understödskompaniet

10. Trosskompaniet

 

 

III. Skyttebataljonen

Bataljonsstaben

11. Skyttekompaniet

12. Skyttekompaniet

13. Skyttekompaniet

14. Understödskompaniet

15. Trosskompaniet

 

 

IV. Skyttebataljonen

Bataljonsstaben

16. Skyttekompaniet

17. Skyttekompaniet

18. Skyttekompaniet

19. Understödskompaniet

20. Trosskompaniet

 

 

V. Skyttebataljonen

Bataljonsstaben

21. Skyttekompaniet

22. Skyttekompaniet

23. Skyttekompaniet

24. Understödskompaniet

25. Trosskompaniet

 

 

 

18. Tunga granatkastarkompaniet

 

18. Pansarskyddskompaniet

Depåstaben

 

 

41. Pionjärkompaniet

 

41. Gas- och rökpluton

 

41. Fältpolisplutonen

 

42. Fältpolisplutonen

 

701 - 711 Värnkompanierna

 

41. Signalkompaniet

 

41. Bilkompaniet

 

41. Intendenturkompaniet

 

41. Hälsovårdskompaniet

 

41. Krigssjukhuskadern

 

42. Krigssjukhuskadern

 

41. Krigssjukvårdsförrådet

 

41. Centrala läkemedelsförrådet

 

41. Krigsblodgivarcentralen

 

Personalersättningskompaniet

 

Depågarnisonskompaniet

 

Konvalescentkompaniet

 

41. Sjukvårdsplutonen

 

42. Sjukvårdsplutonen

 

41. Sjuktransportbussgruppen

 

42. Sjuktransportbussgruppen

 

1956

I. Skyttebataljonen

Bataljonsstaben

1. Skyttekompaniet

2. Skyttekompaniet

3. Skyttekompaniet

4. Understödskompaniet

5. Trosskompaniet

 

 

II. Skyttebataljonen

Bataljonsstaben

6. Skyttekompaniet

7. Skyttekompaniet

8. Skyttekompaniet

9. Understödskompaniet

10. Trosskompaniet

 

 

III. Skyttebataljonen

Bataljonsstaben

11. Skyttekompaniet

12. Skyttekompaniet

13. Skyttekompaniet

14. Understödskompaniet

15. Trosskompaniet

 

 

IV. Skyttebataljonen

Bataljonsstaben

16. Skyttekompaniet

17. Skyttekompaniet

18. Skyttekompaniet

19. Understödskompaniet

20. Trosskompaniet

 

 

V. Skyttebataljonen

Bataljonsstaben

21. Skyttekompaniet

22. Skyttekompaniet

23. Skyttekompaniet

24. Understödskompaniet

25. Trosskompaniet

 

 

 

18. Tunga granatkastarkompaniet

 

18. Pansarskyddskompaniet

Depåstaben

 

 

71. Pionjärkompaniet

 

71. Gas- och rökplutonen

 

71. Fältpolisplutonen

 

72. Fältpolisplutonen

 

701 - 711 Värnkompanierna

 

41. Signalkompaniet

 

71. Bilkompaniet

 

71. Intendenturkompaniet

 

71. Hälsovårdskompaniet

 

71. Krigssjukhuskadern

 

72. Krigssjukhuskadern

 

71. Centrala sjukvårdsförrådet

 

71. Centrala läkemedelsförrådet

 

71. Krigsblodgivarcentralen

 

Personalersättningskompaniet

 

Depågarnisonskompaniet

 

Konvalescentkompaniet

 

71. Sjukvårdsplutonen

 

72. Sjukvårdsplutonen

 

71. Sjuktransportbussgruppen

 

72. Sjuktransportbussgruppen

 

7. Fortifikationsstaben

 

71. Fortifikationsgruppen

 

72. Fortifikationsgruppen

 

7. Militärområdessambandskompaniet

 

701. GPLsambandsplutonen

 

1957

I. Skyttebataljonen

Bataljonsstaben

1. Skyttekompaniet

2. Skyttekompaniet

3. Skyttekompaniet

4. Understödskompaniet

5. Trosskompaniet

 

 

II. Skyttebataljonen

Bataljonsstaben

6. Skyttekompaniet

7. Skyttekompaniet

8. Skyttekompaniet

9. Understödskompaniet

10. Trosskompaniet

 

 

III. Skyttebataljonen

Bataljonsstaben

11. Skyttekompaniet

12. Skyttekompaniet

13. Skyttekompaniet

14. Understödskompaniet

15. Trosskompaniet

 

 

IV. Skyttebataljonen

Bataljonsstaben

16. Skyttekompaniet

17. Skyttekompaniet

18. Skyttekompaniet

19. Understödskompaniet

20. Trosskompaniet

 

 

V. Skyttebataljonen

Bataljonsstaben

21. Skyttekompaniet

22. Skyttekompaniet

23. Skyttekompaniet

24. Understödskompaniet

25. Trosskompaniet

 

 

 

18. Tunga granatkastarkompaniet

 

18. Pansarskyddskompaniet

Depåstaben

 

 

701. Fältpolisplutonen

 

71. Gas- och rökplutonen

 

71. Fältpolisplutonen

 

72. Fältpolisplutonen

 

701 - 711 Värnkompanierna

 

41. Signalkompaniet

 

71. Bilkompaniet

 

711. Bilplutonen

 

712. Bilplutonen

 

713. Bilplutonen

 

71. Hälsovårdskompaniet

 

71. Krigssjukhuskadern

 

72. Krigssjukhuskadern

 

711. Sjukvårdskadern

 

712. Sjukvårdskadern

 

713. Sjukvårdskadern

 

701. Centrala  sjukvårdsmaterialförrådet

 

71. Centrala läkemedelsförrådet

 

71. Krigsblodgivarcentralen

 

Personalersättningskompaniet

 

Depågarnisonskompaniet

 

Konvalescentkompaniet

 

30. Konvalescentanstaltkadern

 

31. Konvalescentanstaltkadern

 

67. Kuranstaltkadern

 

711. Sjuktransportbussgruppen

 

712. Sjuktransportbussgruppen

 

713. Sjuktransportbussgruppen

 

7. Fortifikationsstaben

 

71. Fortifikationsgruppen

 

72. Fortifikationsgruppen

 

7. Militärområdessambandskompaniet

 

701. GPLsambandsplutonen

 

701. Gruppstaben

 

701. Centrala intendenturförrådet

 

1959

I. Skyttebataljonen

Bataljonsstaben

1. Skyttekompaniet

2. Skyttekompaniet

3. Skyttekompaniet

4. Understödskompaniet

5. Trosskompaniet

 

 

II. Skyttebataljonen

Bataljonsstaben

6. Skyttekompaniet

7. Skyttekompaniet

8. Skyttekompaniet

9. Understödskompaniet

10. Trosskompaniet

 

 

III. Skyttebataljonen

Bataljonsstaben

11. Skyttekompaniet

12. Skyttekompaniet

13. Skyttekompaniet

14. Understödskompaniet

15. Trosskompaniet

 

 

IV. Skyttebataljonen

Bataljonsstaben

16. Skyttekompaniet

17. Skyttekompaniet

18. Skyttekompaniet

19. Understödskompaniet

20. Trosskompaniet

 

 

V. Skyttebataljonen

Bataljonsstaben

21. Skyttekompaniet

22. Skyttekompaniet

23. Skyttekompaniet

24. Understödskompaniet

25. Trosskompaniet

 

 

 

18. Tunga granatkastarkompaniet

 

18. Pansarskyddskompaniet

Depåstaben

 

 

701. Fältpolisplutonen

 

71. Gas- och rökplutonen

 

71. Fältpolisplutonen

 

72. Fältpolisplutonen

 

701 - 711 Värnkompanierna

 

41. Signalkompaniet

 

711. Bilplutonen

 

712. Bilplutonen

 

713. Bilplutonen

 

71. Badplutonen

 

71. Krigssjukhuskadern

 

72. Krigssjukhuskadern

 

711. Sjukvårdskadern

 

712. Sjukvårdskadern

 

713. Sjukvårdskadern

 

701. Centrala  sjukvårdsmaterialförrådet

 

701. GPLstabsplutonen

 

Personalersättningskompaniet

 

Depågarnisonskompaniet

 

Konvalescentkompaniet

 

30. Konvalescentanstaltkadern

 

31. Konvalescentanstaltkadern

 

67. Kuranstaltkadern

 

711. Sjuktransportbussgruppen

 

712. Sjuktransportbussgruppen

 

713. Sjuktransportbussgruppen

 

7. Fortifikationsstaben

 

71. Fortifikationsgruppen

 

72. Fortifikationsgruppen

 

7. Militärområdessambandskompaniet

 

701. GPLsambandsplutonen

 

701. Gruppstaben

 

701. Centrala intendenturförrådet

 

1960

I. Skyttebataljonen

Bataljonsstaben

1. Skyttekompaniet

2. Skyttekompaniet

3. Skyttekompaniet

4. Understödskompaniet

5. Trosskompaniet

 

 

II. Skyttebataljonen

Bataljonsstaben

6. Skyttekompaniet

7. Skyttekompaniet

8. Skyttekompaniet

9. Understödskompaniet

10. Trosskompaniet

 

 

III. Skyttebataljonen

Bataljonsstaben

11. Skyttekompaniet

12. Skyttekompaniet

13. Skyttekompaniet

14. Understödskompaniet

15. Trosskompaniet

 

 

IV. Skyttebataljonen

Bataljonsstaben

16. Skyttekompaniet

17. Skyttekompaniet

18. Skyttekompaniet

19. Understödskompaniet

20. Trosskompaniet

 

 

V. Skyttebataljonen

Bataljonsstaben

21. Skyttekompaniet

22. Skyttekompaniet

23. Skyttekompaniet

24. Understödskompaniet

25. Trosskompaniet

 

 

 

18. Tunga granatkastarkompaniet

 

18. Pansarskyddskompaniet

 

18. Brigadingenjörskompaniet

Depåstaben

71. Cykelskytteplutonen

 

72. Cykelskytteplutonen

 

701. Fältpolisplutonen

 

71. Gas- och rökplutonen

 

71. Fältpolisplutonen

 

72. Fältpolisplutonen

 

701 - 711 Värnkompanierna

 

41. Signalkompaniet

 

711. Bilplutonen

 

712. Bilplutonen

 

713. Bilplutonen

 

71. Bakteriologiska laboratorieplutonen

 

71. Badplutonen

 

71. Krigssjukhuskadern

 

72. Krigssjukhuskadern

 

711. Sjukvårdskadern

 

712. Sjukvårdskadern

 

713. Sjukvårdskadern

 

701. Centrala  sjukvårdsmaterialförrådet

 

701. GPLstabsplutonen

 

Personalersättningskompaniet

 

Depågarnisonskompaniet

 

Konvalescentkompaniet

 

30. Konvalescentanstaltkadern

 

31. Konvalescentanstaltkadern

 

67. Kuranstaltkadern

 

711. Sjuktransportbussgruppen

 

712. Sjuktransportbussgruppen

 

713. Sjuktransportbussgruppen

 

7. Fortifikationsstaben

 

71. Fortifikationsgruppen

 

72. Fortifikationsgruppen

 

7. Militärområdessambandskompaniet

 

701. GPLsambandsplutonen

 

701. Gruppstaben

 

701. Centrala intendenturförrådet

 

1961

I. Skyttebataljonen

Bataljonsstaben

1. Skyttekompaniet

2. Skyttekompaniet

3. Skyttekompaniet

4. Understödskompaniet

5. Trosskompaniet

 

 

II. Skyttebataljonen

Bataljonsstaben

6. Skyttekompaniet

7. Skyttekompaniet

8. Skyttekompaniet

9. Understödskompaniet

10. Trosskompaniet

 

 

III. Skyttebataljonen

Bataljonsstaben

12. Skyttekompaniet

14. Understödskompaniet

15. Trosskompaniet

 

 

IV. Skyttebataljonen

Bataljonsstaben

17. Skyttekompaniet

19. Understödskompaniet

20. Trosskompaniet

 

 

V. Skyttebataljonen

Bataljonsstaben

22. Skyttekompaniet

24. Understödskompaniet

25. Trosskompaniet

 

 

 

18. Pansarskyddskompaniet

 

18. Brigadingenjörskompaniet

Depåstaben

71. Cykelskytteplutonen

 

72. Cykelskytteplutonen

 

701. Fältpolisplutonen

 

71. Gas- och rökplutonen

 

71. Fältpolisplutonen

 

72. Fältpolisplutonen

 

701 - 711 Värnkompanierna

 

711. Bilplutonen

 

712. Bilplutonen

 

713. Bilplutonen

 

71. Bakteriologiska laboratorieplutonen

 

71. Badplutonen

 

71. Krigssjukhuskadern

 

72. Krigssjukhuskadern

 

711. Sjukvårdskadern

 

712. Sjukvårdskadern

 

713. Sjukvårdskadern

 

701. Centrala  sjukvårdsmaterialförrådet

 

701. GPLstabsplutonen

 

30. Konvalescentanstaltkadern

 

31. Konvalescentanstaltkadern

 

67. Kuranstaltkadern

 

711. Sjuktransportbussgruppen

 

712. Sjuktransportbussgruppen

 

713. Sjuktransportbussgruppen

 

7. Fortifikationsstaben

 

71. Fortifikationsgruppen

 

72. Fortifikationsgruppen

 

7. Militärområdessambandskompaniet

 

701. GPLsambandsplutonen

 

701. Gruppstaben

 

701. Centrala intendenturförrådet

 

703. Gruppstaben

 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig